Udlændingecenter på øen Lindholm kan give problemer, hvis beboerne holdes i for kort snor, forklarer jurist.

Det er afgørende, at forholdene for udlændinge på øen Lindholm ikke bliver så restriktive, at de svarer til frihedsberøvelse.

For i så fald vil regeringens og Dansk Folkepartis planer om at placere personer på tålt ophold og kriminelle, afviste asylansøgere på øen være på kant med menneskerettighederne.

Det forklarer jurist og vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder Louise Holck.

- Man må ikke frihedsberøve de her personer. Hvis det samlede setup bliver skruet sådan sammen, at det er meget stramt, kan det godt være, at man i menneskeretlig forstand vil sige, at de faktisk bliver frihedsberøvet, siger hun.

Øen Lindholm, der ligger i Stege Bugt, er kommet i fokus, efter at regeringen og Dansk Folkeparti fredag præsenterede deres finanslovsaftale for 2019.

Af aftalen fremgår det, at et nyt opholdssted på Lindholm skal erstatte det nuværende udrejsecenter Kærshovedgård nær Ikast i Midtjylland.

Udrejsecenter Kærshovedgård er hjem for personer på tålt ophold og afviste asylansøgere, der har begået kriminalitet.

Tålt ophold er en status, som gives til personer, der ikke har lov til at opholde sig i Danmark, men som samtidig ikke kan udvises til deres hjemlande.

Gruppen omfatter udlændinge, der er mistænkt for at have begået krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden. Det er også udlændinge, der anses for at være til fare for Danmarks sikkerhed, eller som er udvist på grund af domme for alvorlig kriminalitet.

- Personerne har afsonet deres straf - en del af dem har været i fængsel. Så det er der gjort op med, siger Louise Holck.

Hun påpeger, at det ikke fremgår af finanslovsaftalen, præcis hvordan det nye udrejsecenter på Lindholm skal udformes.

Derfor kan hun ikke vurdere, om regeringens planer kommer til at bryde med menneskerettighederne eller ej.

- Man skal desuden være opmærksom på, at Menneskerettighedsdomstolen langt hen ad vejen overlader et skøn til de enkelte lande og ikke nødvendigvis vil blande sig, siger Louise Holck.

- Så det kan være svært at sige, præcis hvad der skal til, for at domstolen i sidste ende vil sige, at det her faktisk er frihedsberøvelse.

Ved præsentationen af finanslovsaftalen fredag forsikrede finansminister Kristian Jensen (V), at centret på Lindholm ikke bliver et fængsel.

- Der vil være en færgedrift frem og tilbage til øen, men færgen vil ikke sejle i døgndrift, og man skal være på udrejsecentret om natten, sagde han.

Lindholm er ikke beboet, men benyttes i dag af DTU Veterinærinstituttet, der forsker i virusinfektioner hos kvæg og grise på øen. Det var på forhånd besluttet, at DTU skulle fraflytte øen.

/ritzau/