Et forslag om at udelukke religiøse forkyndere via lister underminerer vores ytringsfrihed, vurderer jurist.

København: Regeringens forslag om at oprette såkaldte ekstremistlister, der skal forhindre religiøse forkyndere i at rejse ind i Danmark, bliver mødt med skarp kritik af jurist og direktør i tænketanken Justitia Jacob Mchangama.

Listerne skal udelukke hadprædikanter, der har ytret antidemokratiske holdninger, men det er ifølge Jacob Mchangama et alt for vidtgående tiltag:

- Det er et paradoks, for demokrati skulle gerne bygge på ytringsfrihed, og at man ikke er tvunget til at gå ind for en bestemt samfundsform, siger han og uddyber:

- Én ting er, at listerne er vilkårlige og svære at afgrænse i praksis, men så er det samtidig en form for sindelagskontrol at sige, at folk, som ikke går ind for demokrati, ikke må komme ind i landet.

- Det er meget uklart, hvad antidemokratiske holdninger er, og hvorfor man ikke må have sådanne holdninger, tilføjer han.

Regeringen foreslår et indrejseforbud for hadprædikanter, der ikke er borgere i et andet EU-medlemsland.

Ifølge Jyllands-Posten skal udenlandske imamer og andre religiøse forkyndere, der eksempelvis har billiget terror eller ytret antidemokratiske holdninger, i fremtiden sættes på en offentlig liste, nægtes visum og afvises ved grænsen.

Listen skal udfærdiges af Udlændingestyrelsen på baggrund af tilgængelige oplysninger fra internettet samt dansk og udenlandsk politi.

Der skal desuden oprettes en hemmelig observationsliste.

- Den verden vi lever i, kalder bestemt på handling, men det her er i høj grad symbollovgivning, siger Jacob Mchangama.

- Dels er EU-borgere ikke omfattet af tiltaget, og dels kan man spørge: Hvordan vil man stoppe denne her slags holdninger og ytringer, som også er frit tilgængelige på internettet?

- Jeg ser det som et tiltag, der i virkeligheden er med til at underminere ytringsfriheden, og det er meget lidt sandsynligt, at det overhovedet vil have nogen effekt.

/ritzau/