Lyt til artiklen

Statsminister Mette Frederiksens forsvar smuldrer.

Minkkommissionen har forkastet Mette Frederiksen og hendes departementschef, Barbara Bertelsen, forsøg på under afhøringerne i Minkkommissionen at lægge hele ansvaret for den ulovlige beslutning om at slå alle mink i Danmark ned over på daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen.

Det gjorde Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen med henvisning til, at vi i Danmark har såkaldt ministerstyre, og at det allerede af den grund måtte være Mogens Jensens ansvar, da mink lå under hans ministerium.

Men det meget formelle synspunkt har kommissionen ikke købt, fastslår juraprofessor ved Aarhus Universitet Lasse Lund Madsen.

»Ressortansvaret er alene udgangspunktet. Hvis beslutningen bliver truffet i fællesskab på regeringsplan, som det skete på regeringens koordinationsudvalgsmøde 3. november 2020, er de andre deltagende ministre medansvarlige for beslutningen,« siger han og tilføjer:

»I virkeligheden er det ikke overraskende, da det følger direkte af ministeransvarlighedslovens paragraf 4. Det meste overraskende er, at Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen stædigt har holdt fast i deres opfattelse.«

Af ministeransvarlighedslovens paragraf 4 fremgår det nemlig, at en minister, der har ‘medvirket til beslutningens tilblivelse’ også er ansvarlig – og det var Mette Frederiksen, der konkluderede på det skæbnesvangre møde 3. november 2020.

»Kommissionen har hamret en pæl gennem Mette Frederiksen forsøg på at placere ansvaret alene hos Mogens Jensen. Kommissionen har slået fast, at hun objektivt set har et medansvar i sagen. Nu er det op til Folketinget at vurdere, om Mette Frederiksen har handlet med forsæt eller groft uagtsomt,« siger Lasse Lund Madsen.

Statsminister Mette Frederiksen ankommer til afhøring i minkkommissionen i Retten på Frederiksberg torsdag d. 9. december 2021.
Statsminister Mette Frederiksen ankommer til afhøring i minkkommissionen i Retten på Frederiksberg torsdag d. 9. december 2021. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

Kommissionen fastslår, at det var ‘grov vildledning’, da statsminister Mette Frederiksen 4. november 2020 tonede frem på en grynet videoforbindelse og på et pressemøde meddelte, at alle mink skulle aflives.

»Kommissionen finder således, at Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020 objektivt set var groft vildledende, men at Mette Frederiksen subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil,« skriver kommissionen.

Kommissionen fastslår altså, at statsministeren på daværende tidspunkt ikke vidste, at der manglede lovhjemmel til at slå alle mink ned. Det fandt hun ifølge kommissionen først ud af 8. november, hvor hun orienterede Folketinget om det.

Kommissionen skriver videre, at den ikke har ‘foretaget en vurdering af, om der foreligger'grov uagtsomhed’.

‘Grov uagtsomhed’ er et nøgleord. Det knytter sig nemlig til ministeransvarlighedsloven, hvorefter man kan straffes, hvis man handlet 'groft uagtsomt'.

Det afgørende spørgsmål, i forhold til om der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod Mette Frederiksen, er, om hun juridisk set har handlet med forsæt eller groft uagtsomt. Så er der nemlig grundlag for at rejse en rigsretssag. Hvis hun blot har handlet ‘simpelt uagtsomt’ er det ikke strafbart.

»Minkkommissionen har i hvert fald slået fast, at Mette Frederiksen ikke har handlet med direkte fortsæt. Men det henstår en smule tvetydigt for mig, om kommissionen herved også har gjort op med de lavere grader af fortsæt, herunder den særlige dolus eventualis-variant, som Inger Støjberg blandt andet blev dømt efter,« siger Lasse Lund Madsen og fortsætter:

»Men beretningen må formentlig læses sådan, at Mette Frederiksen ikke har handlet forsætligt. Til gengæld er det et uafklaret og åbent spørgsmål, om hun har handlet groft uagtsomt. Visse afsnit i beretningen peger umiddelbart i den retning, herunder at kommissionen bruger ordet 'grov vildledning' og andetsteds taler om en 'forceret proces', som Mette Frederiksen vel og mærket stod i spidsen for. Men det er i sidste ende op til Folketinget at vurdere.«

Enhedslisten fredede torsdag Mette Frederiksen. Hendes skæbne ligger dermed nu i hænderne på De Radikale og SF, som torsdag udbad sig betænkningstid, før de træffer en endelig beslutning.

Hvis et af disse partier siger ja til at nedsætte en advokatundersøgelse, som er forløberen for en eventuel rigsretssag, er flertallet på plads med den blå blok.

Statsminister Mette Frederiksen har indkaldt til pressemøde fredag klokken 10.