Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen medgiver, at dele af partiets politiske principprogram bør skrives om.

Det indrømmer hun i et interview med B.T., der bringes lørdag.

I nogle afsnit i programmet står det beskrevet, at partiet ønsker en revolution, hvor overklassen med magt fratages dens værdier og magtmidler.

- I har et afsnit i jeres politiske principprogram, der har titlen ‘Revolutionens nødvendighed’, hvor I skriver at kapitalisterne ikke godvilligt vil afgive magten. Så skriver I:
»Derfor er det nødvendigt at gennemføre en revolution - i betydningen et gennemgribende systemskifte, hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler, den reelt bestyrer i dag.«
- Det lyder som noget man gør med våben i hånd?

- Nej, overhovedet ikke. Enhedslisten er et hundrede pct. demokratisk parti. Jeg er socialist. Jeg synes, at der er store problemer med den måde, som vi har indrettet vores økonomi på i dag. Selve ordet ‘revolution’ er jo ikke interessant. Det, der er interessant, det er, hvad det betyder. Og det er forandringer af vores samfund. Men det sker først, hvis et stort flertal går ind for de forandringer. Men jeg er da enig i, at sproget er temmelig støvet.

- Der står jo faktisk, at kapitalisterne ikke godvilligt vil afgive magten og at arbejderklassen skal fratage dem deres magtmidler. Herunder overtagelse af større virksomheder. Det kunne jo være familieejede virksomheder, som Mærsk og Lego. Det lyder da ikke frivilligt? Vil I virkelig ud til Esplanaden og sige ‘den tager vi, det er vores?’

Nej, slet ikke. Jeg vil meget gerne gentage at vi er et hundrede pct. demokratisk parti. Men sproget er da støvet, når det er formuleret, som det er.

- Det kunne godt trænge til en genskrivning eller hvad?

- Jeg er da enig med dig i, at sproget det er støvet.

- Tja, støvet... Det kunne måske godt trænge til en lille omskrivning?

- Som jeg siger, jeg er helt enig i at sproget er støvet.

- Men skal det skrives om?

- Jeg synes det trænger til en gennemskrivning, ja, siger Johanne Schmidt-Nielsen.