En ny analyse, der viser, at 3,5 danskere i arbejde forsørger én person på offentlig ydelse, understreger behovet for yderligere reformer af førtidspension, fleksjob og kontanthjælp, mener Liberal Alliance.

Det er absurd, at én dansker i den arbejdsdygtige alder på offentlig forsørgelse sender regningen videre til i gennemsnit 3,5 beskæftigede, som skal tjene nok til, at samfundet løber rundt.

Det er Liberal Alliances arbejdsmarkedsordfører, Joachim B. Olsens (LA), kommentar til en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der viser, at der i 2011 var blot 3,5 danskere til at forsørge en person, der lever af offentlige ydelser. Til sammenligning var der i Sverige og Holland 5,6 personer i job for hver person på offentlig forsørgelse, mens der i Storbritannien var fem.

»Der er noget absurd over, at man går på arbejde i det her samfund og tjener penge til at forsørge sig selv og sin familie, og så er man samtidig med til at forsørge en lang række mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet,« siger Joachim B. Olsen.

Han mener, at det er et udtryk for en politisk beslutning:

»Vi har valgt at indrette os på den her måde. Det kan jo ikke være et udtryk for, at danskerne er hverken mere syge eller mere dovne end borgerne i andre højtudviklede velfærdssamfund,« siger han.

Ifølge Liberal Alliances arbejdsmarkedsordfører er der kun én ting at gøre: At lave flere reformer, som skubber folk ud på arbejdsmarkedet.

»Der er stadigvæk masser af potentiale til at lave reformer,« siger Joachim B. Olsen og peger på yderligere reformer af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og skattesystemet.

Også professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet mener, at tallene viser, at vi har et problem i Danmark.

»Det her er klart en udfordring for Danmark. Et veludviklet velfærdssamfund er afhængig af at have en høj beskæftigelsesandel, der kan finansiere velfærdsydelserne. Og det er sandsynligt, at vi er det land i den vestlige verden, der har den laveste andel af beskæftigede i forhold til antallet af forsørgede. En robust finansiering af velfærdssamfundet - med generøse velfærdstilbud - forudsætter en høj beskæftigelsesandel i den private sektor,« siger han til Agenda, DAs nyhedsbrev.

I 2008 var der 4,1 beskæftigede danskere til at forsørge hver enkelt person på offentlig forsørgelse.