Hizb ut-Tahrir appellerer til at muslimer i Danmark ikke tillægger sig danske vaner og vestligt livssyn

Politikerne skal ikke blande sig i muslimernes familieliv.

Sådan lyder advarslen fra den fundamentalistiske muslimske organisation Hizb ut-Tahrir i en officiel meddelelse.

Københavns Kommunes har afsat en million kroner til at styrke indsatsen over for den såkaldte sociale kontrol i indvandrerfamilier i en såkaldt 'inklusivaftale for 2013'. Aftalen skal fremme 'frihed og tryg opvækst blandt unge med minoritetsbaggrund'.

Handlingsplanen blev aftalt efter at en undersøgelse af indvandreres forhold havde rystet politikerne på rådhuset. Undersøgelsen viste, at især unge nydanskere i København lever i såkaldt social kontrol, hvor man forsøger at tvinge dem til en bestemt adfærd ved at true dem med blandt andet tvangsægteskaber, æresdrab og genopdragelsesrejser.- Det er chokerende, at hver fjerde unge nydansker for eksempel frygter at blive tvangsgift. Vi giver vores frontmedarbejdere som lærere, pædagoger og ungdomsvejledere nye redskaber til at spotte social kontrol, inden det ender i for eksempel tvangsfjernelser eller tvangsægteskaber, og vores kommunale team vil få mulighed for at rykke ud til en konkret sag indenfor 24 timer, sagde beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R).

Men det skal muslimske familier ikke finde sig i, mener Hizb ut-Tahrir.

- Politikerne vil have muslimske forældre til at bukke under for kommunernes retningslinjer for opdragelse og give afkald på deres islamiske værdier af frygt for tvangsfjernelser og andre kommunale sanktioner. Samtidig opfordres unge muslimer, af bl.a. politikere, lærere og kommunalansatte, til at gøre oprør mod deres forældre, for bl.a. at kunne indgå i kæresteforhold eller tage del i uislamiske aktiviteter, skriver Chadi Freige, medierepræsentant for Hizb ut-Tahrir – Skandinavien.

- Muslimske familiebånd er stærke sammenlignet med vestlige familier, som ofte præges af splittelse og opbrud. Grundet de islamiske værdier har de muslimske familier i højere grad bevaret respekten og loyaliteten familiemedlemmerne imellem.

- Ikke desto mindre insisterer de danske politikere på at gribe ind i muslimernes privat- og familieliv for at diktere forholdet mellem forældre og unge. Med det opbrud, som præger de vestlige familiemønstre, og de problemer, som præger ungdomslivet i Vesten, kan man kun undre sig over de danske politikeres absurde forestilling om, at de kan sikre unge muslimer en tryg opvækst gennem de vestlige værdier!- Vi appellerer, til de unge muslimer om ikke at lade politikerne, kommunen eller andre beskadige deres forhold til familien samt ikke at lade sig påvirke af den vestlige livsstil, som modsiger deres islamiske livssyn og overbevisninger, og som langt fra sikrer en tryg eller lykkelig tilværelse. Alene Islam sikrer en tryg og lykkelig tilværelse - i dette liv og det hinsidige.

- Til de muslimske forældre i almindelighed, og i særdeleshed dem, som føler afmagt, eller frygter at miste deres børn til en uislamisk livsstil, er vores budskab, at der kun er én rigtig vej, nemlig at holde fast i Islam og bevare de islamiske værdier. Dette gøres gennem islamisk opdragelse og kultivering, hvor Islams livssyn og idealer tilegnes og formidles på grundlag af rationelle beviser. En sådan islamisk kultivering vil udgøre den bedste styrkelse af familiebåndet og vaccinere familiemedlemmerne mod fremmed, uislamisk kultur og familieopbrud.