Danmark er klar til at føre krig mod terrororganisationen Islamisk Stat (IS) i de næste 20 år, hvis det bliver nødvendigt.

Sådan lyder det fra det store flertal af partier i Folketinget, som netop i disse dage beslutter, hvorledes Danmark skal bidrage til koalitionen, som med operation »In­herent Resolve« bomber IS i Irak og Syrien, skriver Berlingske.

Onsdag skal regeringens koordinationsudvalg ifølge Berlingskes oplysninger tage stilling til forsvarsminister Carl Holsts (V) forslag om Danmarks bidrag efter 1. oktober, hvor forsvarets mandat til at deltage i bombekrigen mod IS udløber. Berlingske erfarer, at forsvarschef Peter Bartram har opstillet flere muligheder for fortsat dansk deltagelse, men fælles for dem er, at F16-bidraget skal have en pause. En af mulighederne er, at fly, piloter og mekanikere trækkes hjem i et halvt år. En anden, ligeledes ubekræftet mulighed, er, at fly­bidraget trækkes hjem ved årets udgang og erstattes af flyvevåbnets mobile radar, der har kapacitet til at erstatte to af de Awacs-radarfly, der i dag udfører luftkontrol i luftrummet over Irak. Koalitionen mod IS har angiveligt udtrykt ønske om at få netop en sådan radar stillet til rådighed.

Forsvarsministeren har planlagt møder med forsvarsordførerne for partierne bag forsvarsforliget i dag og i morgen forud for et samlet møde i forligskredsen på fredag. En uge senere skal Folketingets udenrigspolitiske nævn tage stilling til det, der ender med at blive regeringens færdige forslag.

Den amerikanske forsvarschef, general Martin E. Dempsey, har netop været på afskedsbesøg hos udvalgte allierede lande, og har i Danmark, hvor han blandt andre besøgte forsvarsminister Carl Holst og forsvarschef Peter Bartram, udtrykt forståelse for, at de danske F16-flys piloter og de hårdt pressede flymekanikere har brug for en pause.

I et interview på TV 2 sagde Demp­sey, at man må indstille sig på, at kampen mod terrormilitsen IS kan tage 20 år.

Netop derfor er det vigtigt, at landene organiserer sig, så de har »et konsekvent fodfæste i kampen«.

»At trække F-16 flyene ud er forresten en del af det her med, at vi skal sikre et langsigtet fodfæste. Træk dem ud, vedligehold dem, genopfrisk piloternes træning – og send dem så tilbage på det rigtige tidspunkt,« lyder opfordringen fra Martin E. Dempsey.

Forsvarsminister Carl Holst siger, at han ikke på noget tidspunkt har forestillet sig, at kampen mod IS vil blive overstået fra dag til anden.

»Jeg skal sammen med udenrigsministeren drøfte med partierne, hvad vi skal bidrage med efter 1. oktober. Der er ingen tvivl om, at Danmarks bidrag til kampen mod IS er værdsat. Der er heller ingen tvivl om, at der også i koalitionen er forståelse for, at der kan være behov for en pause, og det kan være, at vi skal forhøje det danske bidrag på andre områder,« siger Carl Holst, som dog ikke vil bekræfte, at han vil foreslå regeringens koordinationsudvalg at trække F16-bidraget hjem i en periode.

Socialdemokraternes forsvarsordfører, Henrik Dam Kristensen (S), er enig med den amerikanske forsvarschef om behovet for at indrette bidragene til kampen mod Islamisk Stat på et niveau, som landene kan opretholde i mange år.

»Vi har den kapacitet, vi har, og der er ingen, der siger, at vi til stadighed skal have fly i luften dernede, hvis det varer 15 eller 20 år. Vi skal bidrage også efter 1. oktober, men det skal være på et realistisk niveau,« siger Henrik Dam Kristensen.

Han er ikke i tvivl om, at belastningen på F16-flyene og deres personel vil være for hård ved kontinuerlig udsendelse.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen (DF), er ikke overrasket over udsigten til en årelang kamp mod IS.

»Se på alle de år, vi har været i Afghanistan,« siger han.

Søren Espersen lægger vægt på, at kampen mod IS ikke må udhule forsvaret af Danmark:

»Jeg har set, at eksperter mener, at det vil koste Danmark anseelse, hvis vi ikke forlænger i Irak. Det er noget vrøvl. Det er der fuld forståelse for i NATO. Danmark har i årevis været et af de mest beredvillige medlemslande.«

De Radikales tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard ønsker også, at Danmark fortsat deltager aktivt i koalitionen, men ikke nødvendigvis med kampfly.

»Hvis kampflyene skal fortsætte, ønsker vi sikkerhed for, at det er forsvarligt. Vi er nødt til at have forsvarsministerens garanti for, at vi hverken skal bekymre os om flyenes forfatning og vedligehold eller mekanikernes evne og mulighed for at vedligeholde dem,« siger Martin Lidegaard.

SFs forsvarsordfører, tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen (SF), sætter spørgsmålstegn ved, om bombekampagnen virker.

»Er der udsigt til, at den irakiske regering bevæger sig i retning af den politiske løsning, som i sidste ende er det eneste, der kan stoppe Islamisk Stat? Ellers kan vi jo bombe i de næste 100 år,« siger han.

Holger K. Nielsen vil dog ikke lægge sig fast, før han har set et udspil fra forsvars­ministeren.

Den konservative udenrigsordfører, Naser Khader (K), er blandt ordførerne den eneste, der insisterer på, at de danske kampfly skal fortsætte i Irak, eventuelt med bistand fra andre landes flymekanikere. Han er desuden enig med den amerikanske forsvarschef i, at hvis ikke IS konfronteres på landjorden, kan koalitionens krig mod IS blive meget langvarig.

Venstres forsvarsordfører, Peter Juel Jensen (V), siger, at han blev overrasket over udsigten til måske 20 års krig mod IS.

»Det kan tage en generation at ændre det tankesæt, der har skabt IS,« siger han.

Han er ligesom de fleste øvrige ordførere åben for at erstatte F16-bidraget i en periode med et andet bidrag, eksempelvis flyvevåbnets mobile radar eller yderligere et C130 Herkules-transportfly.