Et internt notat fra Forsvarsministeriet peger på en dyr fremtidig udgift til Forsvaret.

Danmark har i forvejen ligget under kravet fra NATO om at bruge to procent af bruttonationalproduktet (BNP) på Forsvaret og kæmper nu for at kunne indfri det løfte inden for de næste syv år. Men dette nye notat, som TV 2 har fået aktindsigt i, viser, at regningen formentlig bliver endnu dyrere.

'De seneste beslutninger i NATO betyder væsentligt forøget fokus på regionalt forsvar og flere styrker på højere beredskab. Samtidig forventer USA, at Europa i den nærmeste fremtid kan tage større ansvar for sit eget nærområde, samt at to-procent-målsætningen er bunden og ikke loftet. (...) Der må frem mod NATO-topmødet i Vilnius i juli 2023 forventes pres for endnu højere ambitioner,' står der i notatet.

Aftalen om at nå de to procent af BNP var først, at man skulle derop inden for ti år. Med afskaffelsen af store bededag mener regeringen, at man kan nå det inden for de næste syv år.

Det har altså allerede givet alvorlige problemer for regeringen at skulle nå den første målsætning.

Det næste NATO-topmøde er sat til juli 2023, og det er på den baggrund, at det interne notat er udarbejdet.

Afskaffelsen af store bededag har fået hård kritik, både i befolkningen og af otte ud af ni oppositionspartier.

Det til trods holder regeringen fast i beslutningen med argumentet om, at der skal findes 'nye penge' til at finansiere forøgelsen af udgifter til forsvaret. Man vil altså ikke godtage at skære på udgifterne andre steder for at kunne flytte pengene til Forsvaret.

»Udfordringen med det finansieringsforslag, der ligger, kan være - og som jeg sagde før, vi betragter det konstruktivt - det er, at der ikke er tale om nye penge. Det er mere en rykken rundt på noget,« sagde Mette Frederiksen under en debat i Folketinget.