Da Sundhedsstyrelsen i marts iværksatte et indkøb af to millioner jodtabletter, kom opgaven ikke i udbud.

Indkøbet hastede nemlig så meget blandt andet på grund af krigen i Ukraine, at det ikke var nødvendigt.

Det kan B.T. fortælle på baggrund af aktindsigt i en række interne mail mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.

Men selv om Sundhedsstyrelsen fik at vide, de ikke behøvede sende indkøbet i udbud netop på grund af den sikkerhedspolitiske situation i Ukraine, så fastholdt styrelsen i knap en måned, at den opsigtsvækkende ordre på jodtabletter slet ikke havde noget med krigen at gøre.

Og det var først, da B.T. på baggrund af selv samme mail kunne fortælle, at det var krigen, som var anledning til indkøbet, at Sundhedsstyrelsen erkendte, det var en fejl, de havde afvist, at krigen havde noget med indkøbet at gøre.

Men hvis ikke der er en presserende årsag, som for eksempel krigen, så bortfalder begrundelsen for, at man må omgå udbudsreglerne, fortæller lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen.

»Hvis man skal omgå udbudsreglerne, så skal man angive forskellige grunde. Der skal være en grund til, man gør det.«

Sundhedsstyrelsen blev i en mail dateret 16. marts 2022 gjort opmærksom på, at indkøbet af jod ikke skulle i udbud.

I mailen skriver Sundhedsministeriet til Sundhedsstyrelsen, at de har vurderet:

»At indkøbet kan gennemføres uden udbud med hjemmel i undtagelsesbestemmelsen (...) som tillader indkøb uden udbud 'i strengt nødvendigt omfang, hvis tvingende grunde som følge af begivenheder, som ordregiveren ikke har kunnet forudse, gør det umuligt at overholde fristerne.«

I samme mail angives den aktuelle sikkerhedspolitiske situation i Ukraine som en af årsagerne til, at indkøbet haster.

Beslutningen om ikke at sende indkøbet i udbud har været drøftet med både Erhvervsministeriet og Kammeradvokaten.

Grunden til omgåelsen af udbudsreglerne er som førnævnt, at det på daværende tidspunkt er en hastesag at skaffe jodtabletter.

Alligevel afviste Sundhedsstyrelsen i et interview med Berlingske 12. april, at indkøbet intet har med situationen i Ukraine at gøre.

Og i deres pressemeddelelse henviser de til, at indkøbet har været undervejs siden 2019.

Men på de indre linjer tegnes et helt andet billede.

Af flere mail fremgår det, at indkøbet haster.

Og det går hurtigt – så hurtigt, at indkøbet bliver en hel del rodet, hvilket Sundhedsstyrelsen også undskylder over for en af producenterne

»Jeg skal mange gange beklage det lettere kaotiske forløb,« lyder det i en mail.

Beklagelsen udspringer af, at Sundhedsstyrelsen har gjort alt for at fremskynde processen i to måneder, hvorefter de pludselig sætter farten helt ned.

Noget, der også bliver påtalt af en af producenterne af jodtabletterne.

»Jeg finder det ikke helt rimeligt, at en aftale ikke kan gøres færdig, når jeg ser på, hvor travlt folk i Lægemiddelstyrelsen tidligere i forløbet har haft med at få sagen behandlet hos mig selv i weekender,« lyder det som svar på, at man pludselig vil bruge 14 dage på at finde ud af, hvordan etiketten på pilleglasset skal se ud.

Svaret på forsinkelsen skal findes hos Sundhedsstyrelsen, der med et trylleslag har skiftet spor. I en intern mail fra en ansat i Sundhedsstyrelsen til en ansat i Lægemiddelstyrelsen lyder det:

»Sagen startede ud som en hastesag, men har i sidste uge drejet sig hen på et fokus omkring pris, hvilket muligvis giver os mere tid til at dykke ned i yderligere detaljer omkring mærkning mv., inden kontrakten underskrives.«

I et interview med B.T. erkender chefkonsulent i Enhed for Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen Kresten Breddam, at styrelsen ikke kommunikerede klart nok, da de afviste, at indkøbet af jodtabletter havde noget med situationen i Ukraine at gøre.

Men mener samtidig ikke, at Sundhedsstyrelsen talte usandt.

»Nej, det vil jeg ikke sige, men det er måske gået lidt hurtigt, og det kunne være nuanceret bedre,« siger Kresten Breddam.

Han forklarer, at Sundhedsstyrelsen gerne ville undgå, at befolkningen blev nervøs for, at de kunne blive påvirkede af et nukleart udslip i Ukraine.

»Det er den linje, vi hele tiden har lagt. Vi prøver på at være meget klare omkring, at jodtabletter ikke er aktuelle i Danmark i den forbindelse, det er de kun ved ulykker i de danske nærområder.«