Særligt én ting bliver særligt interessant under dagens samråd, hvor justitsminister Nick Hækkerup (S) skal svare på spørgsmål vedrørende mink-sagen.

Især efter det er kommet frem, at politiet på forhånd vidste, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at aflive alle mink i Danmark, da betjente blev instrueret i at ringe rundt til minkavlere og opfordre dem til at slå deres mink hurtigt ned.

Det mener Venstres næstformand, Inger Støjberg.

»Det er klart, at interessen jo selvfølgelig samler sig om, hvem der gav ordren til, at politiet skulle ringe rundt til minkavlerne, og hvordan det kunne ske, at man sætter noget så alvorligt og drastisk i værk, hvor man jo fuldstændig smadrer folks livsgrundlag på et splitsekund – og så er der ikke lovhjemmel til det,« siger hun til B.T.

»Det er jo sådan, at politiet er dem, der håndhæver loven i Danmark og sørger for, at alle vi andre overholder lovgivningen i Danmark. Så er det også klart, at der også skal være fuldstændig orden på sagerne, når politiet ringer rundt med så alvorlig en ting som det her,« tilføjer hun.

Onsdag aften kunne B.T. som de første oplyse, at politiet vidste, at lovhjemmelen ikke var på plads:

»Rigspolitiet var på tidspunktet for udfærdigelsen af actioncardet bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå. Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid,« lyder svaret fra politiet i en redegørelse om forløbet.

Men det er ikke nok at have en 'forventning' om, at lovhjemmelen ville komme på plads, forklarer Inger Støjberg:

»Nej, det er det ikke. Man har fjernet folks livsgrundlag, og man skal tænke på, at det for nogen af de her minkavlere er noget, de har skabt over flere generationer, og så ringer politiet og siger, at de skal aflive deres egne dyr, og hvis de ikke gør det, så kommer myndighederne og gør det. Det er meget alvorligt,« siger hun.

Hun håber derfor, at Nick Hækkerup på dagens samråd vil svare på, »hvordan det hele hænger sammen«:

»De svar, som vi har fået indtil videre, rejser flere spørgsmål, end de svarer på. Først og fremmest handler det om at få klarhed over sagen. Det er det vigtige nu. Også for at minkavlerne kan få svar. Det har de krav på at få,« forklarer Inger Støjberg.

Hun er ikke den eneste politiker, der er utilfreds med det, der er kommet frem.

Til Ritzau fortæller Enhedslistens retsordfører Rosa Lund, at der skal placeres et ansvar i sagen:

»Jeg er ret overbevist om, at vi bliver nødt til at placere et ansvar her. Netop for at sikre, at der er tillid til politiet og til dem, der sikrer, at loven skal overholdes,« siger hun.

Også De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, er kritisk over for, at Rigspolitiet var vidende om, at det var ulovligt at beordre alle mink i Danmark aflivet, inden betjente fik til opgave at kræve netop det.

»Det er rystende, at Rigspolitiet går i gang med noget, de godt ved, er ulovligt, fordi de så tror, at det måske bliver lovligt på et tidspunkt,« siger han til Ritzau.

Rigspolitiet satte i mink-sagen betjente til at ringe til ejere af raske minkfarme for at få minkavlerne til at aflive deres mink.

Til opgaven udarbejdede Rigspolitiet et såkaldt 'actioncard', som beskrev, hvad betjentene skulle fortælle.

Hvis ejeren af de raske minkfarme sagde nej til at få aflivet deres mink, skulle betjentene fortælle følgende:

»Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?«