Hvis briterne stemmer ja til David Camerons EU-løsning 23. juni, vil Dansk Folkeparti anbefale at danskerne får en lignende folkeafstemning i efteråret.

Det siger DFs formand Kristian Thulesen Dahl til bt.dk.

Hans synes, at den deal, Cameron fik forhandlet på plads i Bruxelles for nylig, hvor Storbritannines forhold til EUbliver løsnet kraftigt, er så god, at danskerne have samme mulighed.

»Jeg håber de stemmer ja i England. De er isbrydere for os andre. Det er lykkedes dem at få en aftale hvor EU skal bestemme mindre, hvor f.eks vandrende arbejdskraft ikke skal have de samme rettigheder som i dag og hvor briterne skal fritages for planerne om en stadigt snævrere union. Hvis briterne godkender det resultat, Cameron er kommet hjem med, så markerer det en ny retning for et af de store lande i EU, og hvorfor skulle Danmark så ikke kunne hoppe på den vogn og køre i den retning,« siger Kristian Thulesen Dahl.

»Hvis briterne stemmer ja, mener jeg danskerne skal have en folkeafstemning om, hvor vidt de ønsker den samme model.Gerne allerede til efteråret.  Briterne bliver undtaget fra udviklingen mod en stadigt snævrere union og det tror jeg mange danskere kunne være interesserede i.«

»Hvis briterne siger ja til det, Cameron er kommet hjem med, vil der jo gælde nogle helt nye spilleregler for Storbritanninen i EU. Vi kom ind i EF sammen med Storbritannien i sin tid. Hvorfor skulle vi ikke kunne få de samme regler? Hvis de stemmer nej, ryger de ud af EU og så er den pakke, Cameron har forhandlet på  plads jo væk.«

Har du talt med statsministeren om det?

»Ikke endnu.«

Det vil nok lægge et vist pres på Lars Løkke?

»Nu repræsenterer jeg jo Dansk Folkeparti. Jeg kan ikke se hvorfor danskerne ikke skal kunne få tildelt den samme udmærkede ordning, som Cameron med stort besvær har forhandlet på  plads.«

Hvad skal vi gøre hvis briterne stemmer nej og melder sig ud af EU?

»Det vil udfordre Danmark helt enormt. Det er jeg ikke interesseret i. Jeg har hele tiden kæmpet for at vi skal være med i EU, men at EU skal blande sig i mindre. Og der har Storbritannien vist vejen,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Hovedpunkterne i Camerons EU-aftale er ifølge tv2.dk:

- Euroen ikke er EU's eneste valuta, ogt lande uden for euroen skal ikke stilles dårligere end dem, der er med.

- Ikke-eurolande skal heller ikke være med til at finansiere for eksempel redningsplaner for at stabilisere euroen, hvis den er i krise.

- Briterne skal undtages fra EU's traktatfæstede ambition om løbende at udvikle en stadig tættere union med mere politisk integration.

- Hvis det britiske velfærdssystem i en periode er under ekstraordinært pres på grund af et stort rykind af arbejdere fra andre EU-lande, kan landet trække i en såkaldt nødbremse.

- Børnepenge til udenlandske EU-borgeres børn, der bor i hjemlandet, skal tage hensyn til de generelle leveomkostningerne i hjemlandet og størrelsen på børnechecken i det land, hvor børnene bor.

- Der lægges også op til at korrigere for den EU-dom, der i 2008 åbnede for den såkaldte Malmø-model. Nemlig at omgå den danske udlændingelov ved først at tage til et andet EU-land og derefter få familiesammenføring i Danmark efter EU-reglerne.