Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort. Der er for mange sager med fejl, mener minister.

For mange sager på socialområdet bliver fortsat omgjort, når Ankestyrelsen behandler borgernes klager over kommunernes afgørelser.

På socialområdet generelt er omgørelsesprocenten faldet minimalt fra 38 procent i 2017 til 37 procent i 2018.

For børnehandicapområdet er 47 procent af sagerne blevet omgjort i 2018 mod 52 procent i 2017.

Det viser tal udarbejdet af Ankestyrelsen.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) mener, at det er positivt, at tallene er faldet, omend sagsbehandlingen skal blive bedre, end den er i dag.

- Der er stadigvæk for mange fejl, og hverken borgere eller samfundet kan være tjent med, at sagsbehandlingen er så fejlbehæftet, siger Mai Mercado.

En af årsagerne til, at der skal laves om i afgørelsen, kan skyldes, at den har været i strid med lovgivningen. Det kalder ministeren for "meget alvorligt".

En anden årsag kan være, at der ikke har været oplysninger nok i sagen.

- Borgerne risikerer at skulle vente på afgørelsen i uger eller måneder. Det har store konsekvenser for familier, der har et barn med handicap, siger Mai Mercado.

Ifølge formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, er det langt fra tilfredsstillende, at omgørelsesprocenten fortsat er så høj. Det kan have store konsekvenser for familierne, hvis sagerne trækker ud, siger han.

Det svinger fra kommune til kommune, hvor høj omgørelsesprocenten er.

I Esbjerg Kommune blev 56 procent af i alt 66 klagesager på børnehandicapområdet omgjort, mens 39 procent af Odense Kommunes 64 klagesager blev omgjort.

Mai Mercado har allerede sat ind over for de enkelte kommuner. Det er nu obligatorisk, at kommunerne skal drøfte omgørelsesprocenten i kommunalbestyrelser hvert år.

Formand for socialudvalget i Kommunernes Landsforening, Joy Mogensen, er positiv over at se et fald i omgørelsesprocenten. Dog mener hun, at det er et meget komplekst problem.

- Det er ærgerligt, at ministeren igen vælger at dunke kommunerne oven i hovedet i stedet for at anerkende områdets kompleksitet og det meget store pres, der er på velfærdsområdet i kommunerne.

Som noget nyt kom voksenhandicapområdet sidste år også med i omgørelsesprocenterne. Her er omgørelsesprocenten steget fra 21 procent i 2017 til 32 procent i 2018.

Omgørelsesprocenten dækker over de sager, der enten ændrer en afgørelse eller hjemsender den.

I 2018 blev 36 procent af sagerne på socialområdet omgjort. Heraf blev 27 procent hjemvist og ni procent ændret.

47 procent af sagerne på området for børn med handicap blev omgjort. Heraf blev 33 procent hjemvist og 14 procent ændret.

/ritzau/