Lyt til artiklen

'Med sit menneskesyn er Rasmus Paludan nazist,' skriver chefredaktør for Weekendavisen Martin Krasnik i en leder.

'Det er på alle måder et parti – sagt meget kontant – med fascistiske tendenser,' har partiformand Uffe Elbæk (Å) skrevet i et brev til de øvrige partiledere på Christiansborg.

»Hele den retorik, du bruger, er så ødelæggende, og den minder mig virkelig meget om noget, der foregik i 30'erne. Det, du siger, er så tæt på nazistiske tankegange,« sagde den forhenværende politiker Mimi Jakobsen i 'Aftenshowet' på DR1 8. maj.

Men Martin Krasnik, Uffe Elbæk og andre, der sammenligner Stram Kurs' politiske program med mellemkrigstidens nazisme og fascisme, har fået begreberne galt i halsen.

Det siger flere historikere ifølge Videnskab.dk.

»Selv om Rasmus Paludan har racistiske og fremmedfjendtlige synspunkter, der kunne ligne dem, man kender fra nazistisk ideologi, er det forkert at sige, at han er nazist,« siger Karl Christian Lammers, der er lektor emeritus på Saxo Instituttet i København og forsker i nazismens historie.

Christian Egander Skov, der forsker i højreradikalisme og politisk historie, bakker op:

»Det giver ikke mening at kalde Rasmus Paludan og hans parti for nazistisk eller fascistisk. Man skal passe på med at bruge begreberne rigtigt: Sproget mister sin magt, hvis man ikke bruger det præcist,« siger Christian Egander Skov, der er postdoc på Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet (NTNU).

Der er flere grunde til, at historikerne ikke vurderer, at nazisme eller fascisme er passende betegnelser for Rasmus Paludans politik. Her er tre af dem:

1) Nazister og fascister går ind for diktatur og en stærk stat, der skal kontrollere borgerne. Rasmus Paludan mener tilsyneladende det modsatte: I hans politiske grundlag fremgår det, at Stram Kurs ønsker en minimalstat.

»Statens størrelse og indgriben over for borgernes udfoldelse af sin individuelle frihed ønskes begrænset mest muligt,« står der.

2) Nynazister er kendetegnet ved, at de:

• benægter Holocaust
• har Adolf Hitler som deres forbillede
• bruger hagekorset som symbol

Ingen af de tendenser er set hos Stram Kurs.

3) Vold, terror og militærmagt spiller en afgørende rolle i nazismen og fascismen.

»Nazisme er ikke kun en ideologi. Det er også en politik, hvor man opnår magt med systematisk vold,« siger Karl Christian Lammers.

Men Stram Kurs bruger ikke vold, og selv om Rasmus Paludan går ind for at frasortere og forfølge danskere med en bestemt religion og etnicitet, kan han næppe i dagens Danmark organisere etnisk forfølgelse og folkedrab, som det tyske nazister stod i spidsen for i 1930'erne og 40'erne, vurderer Karl Christian Lammers:

»Jeg har meget svært ved at forestille mig, at Rasmus Paludan vil have held med at få oprettet kamptropper,« siger han.

Claus Bundgård Christensen, der forsker i erindring og historiebrug på Roskilde Universitet, supplerer:

»Man kan måske sige, at der i dag er tendenser, der på nogle måder minder om det, der skete på højrefløjen i Danmark i mellemkrigsperioden, hvor mange partier også lånte retorik fra fascismen og nazismen,« siger Claus Bundgård Christensen og fortsætter:

»Men jeg mener ikke, at den polarisering og højredrejning, vi ser i dag, kan sammenlignes med fascismen. Hvis vi begynder at slå hinanden oven i hovedet med fascisme-kortet, sker der en udhuling af begreberne: Hvad gør vi så, hvis vi rent faktisk står over for fascisme?«

En fjerde af de forskere, Videnskab.dk har talt med, vurderer – i modsætning til de øvrige – at det er helt på sin plads at trække nazikortet mod Stram Kurs:

Rasmus Paludans udlændingepolitik er så radikal, at man godt må kalde den nazistisk, mener Jan Ifversen, der er lektor på Aarhus Universitets Institut for Kultur og Samfund, hvor han blandt andet forsker i kulturel diversitet og europæiske ideologier.

»Rasmus Paludan er eksplicit racist: Han foreslår, at borgere i Danmark skal registreres på baggrund af deres oprindelse generationer tilbage.

»Det gjorde nazisterne også. Med Nürnberglovene satte de det i system,« siger Jan Ifversen og fortsætter:

»Nazisterne registrerede, hvor langt tilbage folk havde jødisk blod i deres årer. Antisemitisme var et gennemgående træk i deres politik fra start til slut. Det virker, som om Rasmus Paludan kender historien, og at han er helt klar over, hvilke associationer han giver. Hans politik er antidemokratisk og så langt ude, at det kalder på sammenligninger med andre radikale, antidemokratiske strømninger, for eksempel nazismen.«

Jan Ifversen medgiver, at Stram Kurs' politik ikke til punkt og prikke stemmer overens med nazistisk og fascistisk ideologi.

»1 til 1 giver det ikke mening at sammenligne, men der er træk, som minder om nazismen,« siger Jan Ifversen til Videnskab.dk.