Regeringsgrundlaget er nu landet i hænderne på landets journalister.

Titlen er ‘Ansvar for Danmark’ på den grønne forside.

Selve indholdet er på 60 sider og dækker alt fra ny inflationshjælp og grøn omstilling til et nyt reformprogram for velfærden.

Skatter og afgifter skal nedbringes fremgår det af regeringsgrundlaget ‘Ansvaret for Danmark.’

Der skal derfor være et skattestop, og det vil sige, at hver gang regeringen træffer beslutning om, at hæve skatter eller afgifter, så skal andre skatter eller afgifter tilsvarende reduceres, så der samlet set ikke opkræves mere i skatter eller afgifter.

Tobaks- og nikotinafgifter er dog undtaget fra dette princip, fremgår det.

På pressemødet fortæller Jakob Ellemann-Jensen (V), at også skatten i toppen vil blive lettet.

»250.000 danskere får halveret deres topskat,« siger han.

Af regeringsgrundlaget fremgår det blandt andet, at den nye regering vil nedbringe ventelister.

Det skal ske gennem en toårig akutplan, der skal lette presset på sygehusene. Regeringen vil prioritere 0,2 milliarder kroner i 2022, 0.8 milliarder kroner i 2023 og en milliard kroner i 2024 til akutplanen.

Akutplanen har til formål at gøre ventetiden i sundhedsvæsenet kortere, og så skal akutmodtagelserne også blive mere robuste, fremgår det af regeringsgrundlaget.

Det første punkt i det nye regeringsgrundlag er ‘Ny inflationshjælp’.

Her står der, at nogle familier har svært ved få privatøkonomien til at hænge sammen på grund af stigende priser på mange varer. Den nye regering vil derfor gennemføre nye reformer, som skal styrke den danske beskæftigelse og økonomi. Den strukturelle beskæftigelse skal blandt andet øges med 45.000, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

I 2023 vil regeringen fremlægge en inflationspakke, som midlertidigt kan hjælpe dem, som har behov.

Det gælder både almindelige borgere og virksomheder.

I regeringsgrundlaget står der, at den nye regering ønsker at gennemføre en driftsfinanslov for 2023. Finansloven skal blandt andet finansiere den føromtalte inflationshjælp og akutplan.

Danmark vil gøre sig uafhængig af russisk gas og fossile brændstoffer.

Regeringen vil derfor nedsætte en national energistab (NEKST) efter inspiration fra den nationale operative stab. NEKST skal sikre hurtigere handling på akutte grønne udfordringer som bl.a fjernvarmeudrulning.

Der var inden fremlæggelsen af regeringsgrundlaget rygter om, at regionerne skulle nedlægges. Det har dog vist sig ikke at være tilfældet.

Flere steder i regeringsgrundlaget ‘Ansvar for Danmark’ er regionerne nævnt. Blandt andet i forbindelse med tiltag på sundhedsområdet. Det betyder også, at regionerne overlever. Det var ellers et krav fra Lars Løkke Rasmussen (M), at regionerne skulle nedlægges.

Under punktet for den ansvarlige økonomiske politik står der, at man ønsker at få flere ikke-vestlige indvandrere i arbejde. Det skal ske ved at indføre en ny arbejdspligt for borgere på kontanthjælp med et integrationsbehov.