Se de afslørende kvitteringer fra Moskva - klik på pilen under billedet for at se dem.

Chefarkitekten bag SFs politiske succes, gruppeformand Ole Sohn, har flere gange forsøgt at sløre sandheden og ændret forklaringer i sagen om ét af den kolde krigs store mysterier: Overførslen af millioner af sorte kroner fra Moskva til det danske kommunistparti. Ole Sohn har tidligere - efter først at have benægtet - erkendt, at Danmarks Kommunistiske Parti, som Sohn var formand for fra 1987 til 1991, havde modtaget store summer i indirekte støtte fra det sovjetiske kommunistparti.  Pengene blev blandt andet givet ved, at Moskva 'kunstigt' købte mange eksemplarer af de danske kommunisters avis og betalte deres ferier og rejser.  Ole Sohn har imidlertid i alle 21 år, siden østkommunismen brød sammen, benægtet, at han selv har modtaget kontanter fra Moskva. men ifølge eksperter eksisterer der tunge beviser for, at Ole Sohn rent faktisk har modtaget pengene.

Håndskrevne lister, som i årene efter murens fald blev smuglet ud af Kreml, viser, at Ole Sohn personligt adskillige gange har fået overrakt tusindvis af kroner. Leverancerne skete formentlig under møder på den sovjetiske ambassade i København. Kreml-listerne
Af listerne fremgår det, hvordan Ole Sohn godt tre måneder efter at have modtaget sin første portion penge fra Moskva tog imod den næste. 22. december 1987 er han således bogført for et beløb på 347.632 kr. Næste pengeleverance til Sohn ankom 20. juni 1988, hvor han står noteret for modtagelse af 955.724 kr. Samme år tog han imod yderligere 713.113 kr, ligesom han i 1989 – det sidst bogførte år fra Kreml-listerne – modtog mere end 2,5 mio. kr. fordelt på tre leverancer. I alt står Sohn noteret for modtagelse af over 5,2 mio. kr. fordelt på syv forskellige datoer.  Listerne blev første gang trykt i bogen 'Guldet fra Moskva' fra 2001. Og både bogens forfattere og en tidligere fremtrædende DKPer lægger nu yderligere til den mistanke, som klæber sig til SFs gruppeformand Ole Sohn – et godt bud på en tung ministerpost i en eventuel kommende S-SF-regering. - Jeg anser oplysningerne om Ole Sohn, og de øvrige på pengelisterne, som meget, meget sandsynlige. Blandt andet har kommunistledere i lande som Storbritannien og Canada – hvis navne også står på listerne – indrømmet, at de har modtaget de penge, de står noteret for, siger en af forfatterne bag 'Guldet fra Moskva', forsker ved det norske Institutt for forsvarsstudier Sven G. Holtsmark.

Allerede kort efter Sovjetunionens sammenbrud begyndte de første historier om Moskva-guldet at dukke op i medierne. For eksempel afslørede den tidligere KBG-chef i Danmark i 1991, Mikhail Ljubimov, at det var ham, som frem til 1980 forestod leveringen af de kolde kontanter til DKP-formandsposten.

Natlige møder i Hareskoven
Af frygt for kontraspionage fandt de hemmelige pengeudvekslinger til at begynde med sted ved natlige møder i Hareskoven i Holte. Siden måtte skiftende DKP-formænd troppe op på den sovjetiske ambassade i København, når pengene skulle overdrages til dem.

B.T. har været i kontakt med Ljubimov, som bekræfter, at det var ham, som i en periode leverede pengene til Sohns forgænger som formand Jørgen Jensen. Jensen forblev DKP-formand indtil sin død i 1987, hvor Ole Sohn tog over, men erkendte aldrig offentligt, at han modtog sorte penge fra Moskva. Det gjorde han tilgengæld i al fortrolighed over for partiets daværende faglige sekretær, Bo Rosschou, som for første gang nogensinde står frem med sin historie.

Ifølge Rosschou afslørede Jørgen Jensen over for ham, at han helt frem til bare få måneder før sin død modtog penge fra Moskva. Ved du noget? Tip B.T. på 1929@bt.dk eller ring på 33757534.