Købte lejlighed i Danmark få måneder efter, at skattepligten ophørte.

Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt og hendes mand Stephen Kinnock har bevæget sig på farlig grund i skattesagen.

Af fortrolige dokumenter fra Skat fremgår det, hvordan Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock - ved at sælge deres bolig og kort tid derefter købe en anden - i realiteten fik løst Kinnock fra sin fulde skattepligt til Danmark.

Af de ni sider fra Skat i Stephen Kinnocks skattesag fremgår det, at Helle Thorning-Schmidt og hendes mand - kun fire måneder efter de i oktober 1999 flyttede fra Danmark til Belgien og dermed kom ud af dansk skattepligt - købte en ny lejlighed i København.

Af skattereglerne fremgår det klart, at ophør af fuld dansk skattepligt kræver, at den danske bopæl opgives.

Man skal, for at ' slippe ud' af dansk skattepligt, enten afhænde sin bolig eller fremleje den uopsigeligt i mindst tre år -ellers vil den fulde skattepligt fortsætte.

- Af dokumentet fra Skat fremgår det: 'Din ægtefælle meldte samtidig med fraflytningen til Belgien i 1999 adresseændring til sin moders bopæl for at have en postadresse i Danmark og erhvervede sig efterfølgende successivt to ejerlejligheder i Danmark til brug for sine private -og arbejdsmæssige ophold i Danmark.'

Parret flyttede ifølge de officielle oplysninger fra Danmark i slutningen af oktober 1999 -og Thorning købte den 15. februar 2000, efter fire måneder, en lejlighed på adressen Ved Linden 8 på Amager i København. B.T. har talt med de personer, der solgte lejligheden til Helle Thorning-Schmidt i 2000, og de oplyser, at Thorning-Schmidt henvendte sig om lejligheden mindst en måned før overdragelsen. Dermed er der i praksis højst gået tre måneder, fra parret flyttede fra Danmark, til parret -hun -påny købte bolig her.

Michael Nielsen, der er direktør for skatterådgivningsfirmaet Care Udland, der har speciale i sager om udlandsdanskere, undrer sig.

- Denne sag balancerer virkelig på en knivsæ, siger han og tilføjer:.

- Jeg har set en række andre lignende sager, hvor klienter har stået i lignende - nærmest identiske - situationer, men hvor udfaldet har været komplet modsat. Jeg ville aldrig selv købe en bolig, så kort tid efter jeg var fraflyttet. Og jeg ville heller ikke rådgive andre til at gøre det, siger han.

Direktøren vil fremover skele til afgørelsen i Thorning-sagen, når han skal rådgive danskere med udlandsdrømme.

- Fremover vil jeg klart skele til denne afgørelse, som vi skeler til alle andre afgørelser.

Den er ikke principiel, men den virker klart som en opblødning fra Skats side. De har afgjort mange andre lignende sager, hvor udfaldet har været modsat -at man er fuldt skattepligtig, siger han.

En af Danmarks førende eksperter i international skatteret, professor Aage Michelsen fra Aarhus Universitet, siger imidlertid til B.T., at afgørelsen fra Skat er korrekt. Fire måneder - fra bolig opgives til en ny købes - er 'fuldt ud tilstrækkeligt' til at ' slippe ud' af skattepligten, siger han.

Direktør i skatterådgivningsfirmaet SkatteInform Inge Nilsson vil ikke råde sine kilenter til samme manøvre.

- Skat kunne jo gå ind og undersøge om, der var en hensigt om at købe en bolig i Danmark efter fraflytningen, og så ville man sandsynligvis ikke kunne komme ud af skattepligten.