Universitetsstuderende med handicap får ikke bedre tid til at gennemføre deres studie. Det medfører hård kritik fra Danske Studerendes Fællesråd, der vil have ændret fremdriftsreformen.

Handicappede studerende bliver ikke tilgodeset, så de får længere tid til at gennemføre deres universitetsuddannelse.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) har nemlig ikke i sinde at tilpasse fremdriftsreformen, så der tages hensyn til, at unge med fysisk og psykisk handicap får bedre tid studiet.

Debatten blev vakt til live i august, da uddannelsesrådgiver på Aarhus Universitet Camilla Sejr Skovhus i et åbent brev til ministeren advarede om, at fremdriftsreformen vil udelukke personer med et fysisk og psykisk handicap fra at tage en universitetsuddannelse.

SFs uddannelses- og forskningsordfører, Jacob Mark (SF), bad Esben Lunde Larsen forholde sig til, hvorfor studerende med funktionsnedsættelser tæller med i den såkaldte studietidsmodel, som straffer universiteterne økonomisk, hvis de ikke reducerer den gennemsnitlige studietid.

Men ifølge ministeren er der ikke behov for at gøre noget anderledes:

»Det er korrekt, at personer med funktionsnedsættelse tæller med i opgørelsen af den gennemsnitlige studietid. Hver institution har et mål for den gennemsnitlige studietid for alle fuldførte studerende fra institutionen,« siger Esben Lunde Larsen i et svar til Folketinget.

»Regeringen har fokus på at sikre lige muligheder og lige rettigheder for alle, der studerer i Danmark - også studerende med funktionsnedsættelse. Derfor er jeg enig med Camilla Sejr Skovhus i, at personer med funktionsnedsættelse så vidt muligt bør inkluderes på arbejdsmarkedet. En god vej til at opnå dette er ved at gennemføre en uddannelse, der giver relevante erhvervskompetencer,« lyder det fra ministeren.

Esben Lunde Larsen henviser i sit svar til, at studerende med handicap kan søge dispensation fra tilmeldingskravet, der tvinger dem til at studere på fuld tid. Men det argument møder kritik fra de studerende.

»Det er simpelthen for tyndt. Esben Lunde Larsen ved så vel som jeg, at når man har lavet en studietidsmodel, hvor institutionernes økonomi er afhængig af, hvor hurtigt de kan få studerende igennem, så giver han reelt institutionerne et økonomisk incitament til ikke at gøre plads til studerende med handicap,« siger Yasmin Davali, der er formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Hun er generelt utilfreds med ministerens ageren i sagen.

»Konsekvensen af ministerens udmelding er, at unge med fysiske og psykiske handicap bliver udelukket fra at kunne tage en uddannelse. Der er virkelig ikke noget underligt i, at studerende med funktionsnedsættelser har brug for lidt længere tid til at gennemføre en uddannelse. Hvis ikke det sker, vil denne gruppe ikke få muligheden for at gennemføre en uddannelse,« siger Yasmin Davali.