47 procent af danskerne vil foretrække at indgå i et nordisk forbund frem for at være medlem af EU, viser en ny måling. Medlem af Europa-Parlamentet Jens Rohde mener dog, det vil være det rene galimatias at lukke sig inde i en nordisk klub.

Hvis der kunne etableres et nordisk forbund bestående af Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige med fælles politik inden for miljø, retspolitik og udenrigspolitik samt handelsaftaler med EU og andre lande, ville 47 procent af danskerne foretrække et sådant forbund, mens 28 procent hellere ville forblive medlem af EU. Det viser en ny Gallup-måling foretaget for Tænketanken Nyagenda.

Lave Broch (N) fra tænketanken Nyagenda og kandidat til Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU mener, at der er brug for et decideret forbund, blandt andet fordi at EU-politikken ifølge ham er begyndt at tage overhånd i Nordisk Råd:

»Det nordiske råd, vi har, er rigtig godt, og det opnår også ting, men flere koordineringer mellem regeringerne kunne være godt. Ikke mindst på det udenrigspolitiske område. Hvis vi havde et nordisk forbund, ville vi selv kunne vedtage regler, der var bedre på sundhedsområdet og miljøområdet, og vi ville kunne sikre den nordiske velfærdsmodel,« siger Lave Broch.

Samtidig mener han ikke, at et nordisk forbund er ensbetydende med, at vi skal isolere os i Norden.

»Det ville være rigtig godt, hvis Norden kunne indgå handelsaftaler eller samarbejdsaftaler med EU, og vi således kunne få en relation lidt ligesom den, Canada har med USA: Man er gode venner, men man indgår ikke i den store union,« siger Lave Broch og tilføjer, at det i tilfælde af et nordisk forbund ville være oplagt, at Danmark indtræder i den internationale frihandelsorganisation EFTA sammen med de andre nordiske lande.

Men det nytter ikke noget, lyder det fra Venstres medlem af Europa-Parlamentet, Jens Rohde (V):

»Man har igennem mange år forsøgt at nå til enighed om forskellige ting på et nordisk plan, men her er interesserne lige så forskellige, som de kan være i EU. Det er ikke et spørgsmål, om vi skal have et nordisk samarbejde eller et EU-medlemskab. Vi kan sagtens have begge dele,« siger Jens Rohde, som peger på, at det vil gå ud over både vores eksportinteresser og job, hvis vi indgår i et nordisk fællesskab frem for i et europæisk.

»Vi ville ikke have nogen indflydelse på noget som helst, hvis vi stod uden for EU. Det ville være det rene galimatias at lukke sig inde i en nordisk klub,« siger han.

Jens Rohde mener derimod, at vi har en interesse i at være tæt forbundet med en tysk-fransk-britisk akse i Europa:

»Det er der, vi kan være med til ikke bare at skabe rammerne for det Europa, vi er i, men også være med til at sikre, at vi som kontinent har en stemme i verden - og her snakker jeg ikke G20, her snakker jeg G8, hvor de virkelige økonomiske og politiske rammer i den globaliserede verden lægges,« siger han.

Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidt (DF), kan godt forstå, at danskerne vil foretrække Norden frem for EU. Både fordi vi ifølge ham har meget til fælles på tværs af de nordiske lande, men også fordi »det er åbenlyst, at tingene sejler i EU«.

»Men når det så er sagt, er det jo EU, der er den politiske realitet. Derfor må jeg sige, at det i højere grad er nødt til at handle om, at man inden for EU formår at koordinere de nordiske lande mere, end man gør i dag,« siger Morten Messerschmidt.