Statsrevisorernes kritik af politiets arbejde med patruljering og opsætning af kameraer møder selv kritik.

Rigspolitichef Thorkild Fogde og justitsminister Nick Hækkerup (S) er ikke helt enige i den kritik, som Statsrevisorerne fredag retter mod politiet.

Statsrevisorerne udtrykker kritik af politiets arbejde med at patruljere de rigtige steder og sætte overvågningskameraer op, hvor det skaber den størst mulige tryghed.

Kritikken er en middelkritik på Statsrevisorernes skala. Den kommer på baggrund af en rapport fra Rigsrevisionen, der har undersøgt fem af landets politikredse.

Politiet er imidlertid ikke helt enig:

- Vi lytter altid, når vi får kritik fra Rigsrevisionen, men det er også vigtigt at have blik for helheden, skriver Thorkild Fogde i en mail.

- Vores patruljering tilrettelægges ikke kun ud fra kriminalitetsanmeldelser, men også for at sikre korte responstider samt tryghedsskabende og synlig tilstedeværelse over hele landet - også i mindre tætbefolkede områder, hvor der alt andet lige sker mindre kriminalitet.

- Når vi opsætter kameraer, handler det ligeledes om at modvirke alvorlig utryghed eller grov personfarlig kriminalitet, selv om lokaliteter, hvor det forekommer, ikke nødvendigvis kaster lige så mange sigtelser af sig som for eksempel et område, der plages af lommetyverier, skriver Thorkild Fogde.

Justitsminister Nick Hækkerup er enig:

- Undersøgelsen måler politiets indsats ud fra nogle enkelte parametre, hvilket ikke giver et fuldstændigt og retvisende billede af politiets indsats, og jeg mener blandt andet ikke, at man kan tale om, at politiets patruljering ikke har været målrettet, som undersøgelsen konkluderer, skriver han i en mail.

I den politiske aftale for politiet for 2016-2019 fremgår det, at politiet skal optimere sit arbejde. Det skal blandt andet ske ved hjælp af analysebaseret patruljering.

Politiet får i rapporten kritik for ikke at have "udarbejdet en strategi eller opsat mål for at gennemføre mere analysebaseret patruljering og derved opnå en højere grad af målrettet patruljering".

Og ifølge Rigsrevisionen kunne politiet have mere end fordoblet antallet af sigtelser på grund af overvågningskameraer. Det svarer til 389 sigtelser på et år, hvis kameraerne var blevet sat op de steder, hvor der var mest gadekriminalitet.

Thorkild Fogde påpeger, at "analysebaseret patruljering er en integreret del af politiets samlede opgaveløsning. Det er ikke en strategi for sig selv".

- Politiet arbejder således meget med analysebaseret patruljering og har også gjort det i perioden 2016-2019. Alle politikredse har efterretnings- og analyseenheder, som bidrager med efterretninger og analyser i de daglige briefinger af beredskabet, skriver han.

- Derudover har vi værktøjer som fx SmartSpot, som giver overblik over, hvilke typer kriminalitet, der bliver begået hvor, skriver Thorkild Fogde.

/ritzau/