Hvis det grønlandske selvstyre ønsker at udvinde uran, vil flere danske politikere ikke stille sig på bagbenene trods 25 års dansk modstand. Topmålet af hykleri, lyder det fra Greenpeace.

Danmark har i næsten tre årtier været aktiv modstander, men nu tegner der sig ifølge Politiken for første gang et flertal i Folketinget i forhold til en ophævelse af den såkaldte nultolerance over for uran og muligheden for at udvinde materialet i verdens femtestørste uranforekomst i Kvanefjeld i det sydlige Grønland. Triste og hykleriske meldinger fra Danmark, mener Mads Flarup Christensen, generalsekretær for Greenpeace Norden.

- Det er topmålet af hykleri, hvis vi som rigsfællesskab skal begynde at eksportere uran, når vi i årtier har arbejdet aktivt for at få begrænset atomkraft og spredning af materiale, der kan bruges i atomvåben. Vi har været modstander af oparbejdning af atomaffald, og vi har kæmpet for at få Barsebäck lukket og betaler mange penge for at reaktorer lukket i Østeuropa, så hvis vi med den anden hånd nu begynder at tillade uranudvinding i Grønland, så er det dybt hyklerisk, siger Mads Flarup Christensen.

Både Socialdemokraternes Flemming Møller Mortensen (S) og De Radikales Rasmus Helveg Petersen (R) erkender overfor Politiken, at man ikke vil modsætte sig et grønlandsk ønske om udvinding af uran, så længe internationale regler om kontrol med det kontroversielle materiale respekteres. Men det udstiller ifølge Greenpeace de danske politikeres berøringsangst.

- Det er misforstået berøringsangst overfor grønlandske forhold. Vi skal selvfølgelig respektere selvstyreaftalen, som klart siger, at når det kommer til udenrigs- og sikkerhedspolitik, så er Danmark i førersædet, og når det gælder råstofpolitik, så er Grønland i førersædet. Problemet er bare, at uranudvinding ligger i begge lejre. Men man kunne da som et minimum sige, at det selvfølgelig grundlæggende er Grønlands beslutning, men vi i Danmark mener, at det er en dårlig idé. For det er uomtvisteligt en dårlig idé, siger Mads Flarup Christensen, der også peger på, at udmeldingerne er virkelig dårlig timing:

- Det er utidig indblanding, fordi der faktisk stadig kører en debat om ophævelsen af nultolerancepolitikken i Grønland. Lad os da lade grønlænderne have den debat først.

Mads Flarup Christensen giver heller ikke meget for danske politikeres udtalelser om, at så længe regler og konventioner bliver overholdt, giver uranudvinding gode eksportmuligheder.

- Konventioner har jo ikke forhindret Iran i at bygge såkaldt fredelige atomanlæg. Når først de her materialer er på markedet, så går de igennem en livscyklus, hvor de først bliver brugt i civile atomreaktorer og senere til atomvåben. Sådan et materiale skal vi ikke begynde at pushe ud på verdensmarkedet, siger han.

Venstre og Enhedslisten er dog ikke tilhængere af at tillade udvinding og eksport af uran fra Grønland.