Forældre i Gentofte raser over, at hver fjerde barn i 0'e klasse på en lokal skole er tosprogede.

Og de får støtte fra regeringspartiet Venstre.

»24 pct. indvandrerbørn er for meget. Jeg ville ikke selv bryde mifg om at sætte mine børn i en skole med så højt antal børn med anden etnisk baggrund,« siger Venstres udændingeordfører Marcus Knuth.

Hvad er den rigtige procent?

»Det ved jeg ikke. Så lav som muligt,« siger Marcus Knuth.

SFs udlændingeordfører Holger K. Nielsen har den stik modsatte opfattelse:

»De forældre skulle skamme sig. De er snotforkælede,« siger han.

»24 pct er faktisk meget passende. Jeg har selv haft børn i en klasse med 30 pct. anden etnisk baggrund, og det gik rigtig fint. Det er klart, det ikke er så godt, hvis det kommer op på 50 eller 80 pct. Så synes jeg man skal fordele dem mere ligeligt,« siger Holger K. Nielsen.

Gentofte kommune og borgmester Hans Toft har i mange år haft held til at undgå at modtage flygtninge og indvndrere som andre kommuner i det storkøbenhavnske område.

Men nu er der alligevel kommet nogle i takt med at kommunen er begyndt at opføresocialt boligbyggeri, hvilket de ellers tidligere sagde, de ikke havde plads til.

Og det har skabt vrede hos forældrene. De fik noget af et chok, da de mødte op til informationsmødet for de kommende tre 0. klasser, der starter efter sommerferien på Tjørnegårdsskolen, og fik udleveret klasselisten, deretter lokalavisen Villabyerne.

Med et kig ned over navnene kunne de konstatere, at 16 af dem klingede af en anden etnisk baggrund end dansk. Helt præcist er 24 procent af de indskrevne elever tosprogede.

»Det bekymrer mig, at ens barn er stillet dårligere, fordi indlæringen bliver forværret med så stor en andel af tosprogede i klassen. Jeg synes, at det både er synd for de tosprogede, at de kommer til at føle sig som en belastning, og for de etniske danske børn, som får en dårlig skolegang. Det er en dårlig idé at samle så mange på én skole,« siger en bekymret anonym mor til avisen.

»Jeg ved, at mange vil flytte deres børn i stedet for at tage en chance. Der er allerede nogle, som har taget konsekvensen og flyttet deres barn,« siger en anonym far.

Gentoftes borgmester Hans Toft havde meget travlt, da BT fangede ham på telefonen.

»Vi har haft problemer med at skaffe boliger. Det ved Inger Støjberg godt, og alligevel sender hun dem herud. Det er ikke med til at give en ordentlig integration,«

»Vi er i gang med at lave en ny boligplan, hvor der kommer flere almene boliger. Øst for Charlottenlund Station, er vi i gang med at udvikle et nyt projekt med almene boliger i samarbejde med DSB,

Stod det til Udlændingestyrelsen skulle Gentofte i år og sidste år have modtaget 300 flygtninge om året. Men kommunen fik tallet ned på 137 flygtninge sidste år efter fire år, hvor kommunen havde modtaget mellem 34 og 89 flygtninge årligt. I år forventes kommunen at få 126 flygtninge

Det er kun fem af de 16, der er flygtningebørn, men alle 16 har et andet modersmål end dansk.

Antallet af børn med anden etnisk herkomst svinger utroligt meget på Københavnske skoler.På en enkelt skole i København er næsten 90 procent af eleverne tosprogede. På andre er det under ti procent. Og nogle af dem ligger georgrafisjk ikke langt fra hinanden Skolen på Amagerbro har f.eks. 55 pct. indvandrere mens skolen på Islands Brygge i Ørestaden 2 km væk har 9 pct.

Gentofte har taget undomsboliger i brug til flygtninge og lejet en tom hospitalsbygning på Gentofte hospital. 125 ungdomsboliger anvendes til flygtninge, og samtidig er ventelisten til ungdomsboliger er de seneste år blevet tredoblet: Ca. 470 unge står nu på venteliste til en ungdomsbolig. 50 flygtninge bor  i den lejede bygning på Gentofte Hospital og 60 flygtninge på Hellerupvej Kommunen har også forsøgt at leje en bygning i Charlottenlund Slotshave, men har fået nej af Slots- og Kulturstyrelsen. Hans Toft har tidligere klaget over at staten ikke vil hjælpe til med at leje bygninger ud.

»Vi skal holde antallet af børn med anden etnisk baggrundså lavt som muligt. For det går ud over de andre børn, hvis man skal bruge flere ressourcer på de tosprogede,« siger Marcus Knuth.

BT prøvede i går uden held at få en kommentar fra undervisningsminister Merete Riisager (LA).