Der er kun en ting, som fortsat forhindrer, at skolerne genåbnes for skolebørn i 0. til 4. klasse. Det forklarer Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet.

Allan Randrup Thomsen sidder desuden i den særlige 'faglige referencegruppe', som rådgiver regeringen i forbindelse med covid-19 og den forestående genåbning af det danske samfund.

»Meget taler for, at vi snart vil kunne få de yngste klasser tilbage i skole igen. Men når jeg ikke lægger hovedet på blokken endnu, så skyldes det fortsat den britiske mutation,« siger Allan Randrup Thomsen og fortsætter:

»Jeg vil gerne lige have en uge mere, så vi kan se, hvordan den opfører sig i det danske samfund, før jeg kan sige, at nu er det forsvarligt at sende børnene tilbage i skolen,« siger han.

Er det sandsynligt, at børnene i 0. til 4. klasse kan vende tilbage til skolen mandag 8. februar, hvor regeringens restriktioner officielt udløber?

»Det er ikke helt urealistisk. En del taler for. Især når vi kan se på internationale undersøgelser, at børn bestemt ikke er smittebomber, selv om de dog smitter,« siger Allan Randrup Thomsen og fortsætter:

»Vi kan se, at de små børn smitter i begrænset grad i situationer, som for eksempel i skolen, hvor de modtager undervisning. Når de smitter, så er det primært i hjemmet, hvor man jo er anderledes tæt sammen.«

Allan Randrup Thomsen er sammen med den faglige referencegruppe kommet med en særlig prioriteringsliste for, hvordan samfundet bør genåbne. Allerhøjeste prioritet er, at de mindste skolebørn skal tilbage i skolen. Det vil have en stor positiv effektiv på den generelle trivsel og samfundsøkonomien. Samtidigt er den negative effekt på smittetrykket relativ lille.

Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet fotograferet i København, mandag den 26. oktober 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix)
Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet fotograferet i København, mandag den 26. oktober 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms
Vis mere

»Det vil have stor betydning for produktionen i samfundet, når forældrene ikke bliver forstyrret af, at de skal varetage deres mindste børns undervisning,« siger Allan Randrup Thomsen.

»Vi har også ret stor ledig testkapacitet, så børnene kan testes hurtigt og sendes hjem, hvis de er syge. Desuden kan skolerne ret effektivt skabe god plads til undervisning og opdele børn i grupper, så smittetrykket minimeres,« siger Allan Randrup Thomsen og fortsætter:

»Vi så i 2020, at de mindste klasser nærmest ikke blev ramt. Det var en meget lille del af børnene, som blev syge og spredte virussen,« siger han og understreger, at beslutningen om at sende børnene i skole igen er politisk og ligger hos regeringen.

Der er dog fortsat nogle enkelte uafklarede ting, som skal falde helt på plads i forbindelse med den mere smittefarlige variant B117, som har gjort sit indtog i Danmark. Indledende undersøgelser fra England kunne tyde på, at den i højere grad er i stand til at smitte til og fra børn.

Regeringen og den faglige referencegruppe har udarbejdet denne tabel over, hvilke dele af samfundet der bør åbne først. Den højeste prioritet er, at 0-4. klasserne skal tilbage til skolen. Listen er i øvrigt ikke inddelt fuldstændigt efter prioriteret rækkefølge.
Regeringen og den faglige referencegruppe har udarbejdet denne tabel over, hvilke dele af samfundet der bør åbne først. Den højeste prioritet er, at 0-4. klasserne skal tilbage til skolen. Listen er i øvrigt ikke inddelt fuldstændigt efter prioriteret rækkefølge.
Vis mere

Allan Randrup Thomsen kan ikke helt afvise det, men han tror – med den data, som han har til rådighed – at den britiske variant B117 ikke er hverken værre eller bedre til at smitte fra og til børn, end vi ellers har oplevet i Danmark. Bortset fra at B117 generelt altså smitter mere i alle aldersgrupper. Herunder også børn.

»De engelske undersøgelser viste, at flere børn blev smittet, men som jeg ser det, så tror jeg, det skyldes, at der generelt blot er sket en stigning i smitten i hele befolkningen. Når jeg så siger, at jeg ikke ville sende børnene tilbage i skole lige nu, så skyldes det, at vi gerne lige vil have den uge mere, så vi kan se, hvordan udviklingen går,« siger han.

Danskerne skal dog ikke regne med, at en yderligere genåbning af samfundet ligger lige for.

»At sende de mindste børn tilbage er den eneste del af genåbningen, som jeg kan se for mig i den nærmeste fremtid,« siger Allan Randrup Thomsen.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke forklarer, at regeringens højeste prioritet i forbindelse med genåbningen er, at de mindste klasser skal tilbage i skole igen.
Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke forklarer, at regeringens højeste prioritet i forbindelse med genåbningen er, at de mindste klasser skal tilbage i skole igen. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke. Han har ikke ønsket at stille op til interview, men har sendt denne skriftlige kommentar.

»Regeringen er meget opmærksom på, at samfundet skal åbne igen – men det skal gøres forsvarligt. Vi har derfor etableret en faglig referencegruppe, som på baggrund af en række kvalitative vurderinger er kommet med anbefalinger til, i hvilken rækkefølge genåbningen kan gøres mest hensigtsmæssigt. Referencegruppens anbefalinger indgår sammen med Statens Serums Instituts matematiske fremskrivninger af epidemien i den samlede vurdering af, hvordan og hvornår samfundet gradvist kan åbnes. Der foreligger endnu ikke en samlet plan, men indsatsgruppen følger udviklingen i smittespredningen nøje og foretager løbende vurderinger af hele situationen,« skriver ministeren.