SF vil afskaffe fattigdommen, men partiet går ikke just forrest og viser vejen.

Efter valget fyrede SF 9 ansatte - blandt andre en højgravid webredaktør og to kvinder på barsel. En benhård arbejdsgivermetode, som hænger meget dårligt sammen med, at partiet samtidig har som politisk målsætning at afskaffe fattigdommen og undgå social dumpning. 
Efter fyringen af den gravide og de barslende kvinder, annoncerer partiet nu efter syv ulønnede praktikanter til folketingsmedlemmerne på Christiansborg. 

Til gengæld har partiet sikret sig 65 mio kr til at sikre, at østarbejdere skal have mere i løn, og au pair-piger skal arbejde under ordnede forhold.

- Problemerne med misbrug af udenlandsk arbejdskraft, brud på arbejdsmiljølovgivningen og snyd med skatteindbetalingerne er steget i de senere år. Det har bekymret SF i årevis, og derfor er det glædeligt, at regeringen nu sætter ind over for problemet, skrev SFs arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen på partiets hjemmeside mandag. HVAD MENER DU? DELTAG I AFSTEMNINGEN OG DEBATTEN NEDENFOR Men ellers kan det være svært at aflæse i SF's handlinger, at partiet vil bekæmpe fattigdom.

Højt kvalificerede

Det fremgår af jobopslaget for de ulønnede praktikanter, at man skal være god til at skrive, researche på internettet, og besvare mangeartede henvendelser fra borgere, pressen mfl. Opgaverne omfatter bl.a. sagsforberedelse, hjælp med forberedelse af udvalgsmøder og daglig kontakt med borgere og pressen.

Og om aflønningen kan man læse følgende: 'Praktikken er ulønnet, men du får hver dag gratis frokost i Snapstinget. Vi forventer, du kan begynde omkring ultimo januar/primo februar, men dette bliver nærmere aftalt med din MF’er'.

SF kunne vælge at 'bekæmpe fattigdommen' i 'egen baghave' ved at tilbyde praktikanterne løn for arbejdet. Men det har man ikke tænkt sig, fortæller landssekretær  i SF,Turid Leirvoll.

- Vi har besluttet, at vi ikke aflønner praktikantstillingerne, da der er tale om uddannelsesstillinger. Vi har en lønnet journalistpraktikant, men eller bliver vort lønbudget brugt på de ordinære stillinger, siger Turid Leirvoll. Mange får SU samtidig
 
Hun har svært ved at se den manglende sammenhæng mellem ulønnede praktikanter og partiets målsætning om at bekæmpe fattigdom.

- Vi har haft praktikanter i årevis. Der er for det meste tale om studerende på statskundskab-, kommunikations- eller historiestudiet, der gerne vil have praktisk erfaring med det lovgivende arbejde.

- De følger en folkevalgt politiker og løser praktiske opgaver i forbindelse med lovgivningsarbejdet. Vi stiller som krav, at de får merit for praktiktiden, så de kan beholde deres SU, og vi tilrettelægger et egentligt uddannelsesprogram for dem, siger Turid Leirvoll.

Hun fortæller også, at praktikantstillingerne bliver opslået i et offentligt stillingsopslag, for at alle får muligheden for at søge. Der er nemlig stor søgning på praktikantstillingerne, selvom man ikke får løn for det.

Ulønnede praktikanter er blevet kaldt vor tids hvide slaver. En stikprøveundersøgelse fra Berlingske Research viste i august måned i år, at halvdelen af landets studerende ikke får løn under praktikken.

- Det underminerer de eksisterende løn-og arbejdsvilkår, og det skaber konkurrenceforvridning mellem arbejdsgiverne. Samlet set svækker det den gode model, vi har i Danmark, sagde arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet dengang til Berlingske.

Præcis samme argumenter er blevet brugt af SF, når det gælder au pair-piger og østeuropæisk arbejdskraft. HVAD MENER DU? DELTAG I DEBATTEN NEDENFOR