Dele af fagbevægelsen ser klare fordele i, at en del af barselsorloven øremærkes til mænd.

København. Hovedorganisationen FTF og HK/Privat tager godt imod meldingen om et EU-direktiv om øremærket barsel til mænd.

- Det har været vores politik i mange år. Øremærket barsel til fædre vil bringe fædrene i en bedre situation over for børnene.

- Det virker også over for kvinderne, fordi det vil give kvinderne bedre karrieremuligheder og mulighed for højere løn, når fædre tager del i barselsorloven, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Hun ser en klar fordel i, at fædre med den øremærkede barsel kommer til at tilbringe mere tid sammen med barnet.

- Vi kan se af undersøgelser fra nogle af de andre nordiske lande, hvor der er indført øremærket barsel til fædre, at der bliver en bedre balance i familien, og at fædrene tager mere del i omsorgen, når børnene bliver syge, siger hun.

På sigt vil den øremærkede barsel ifølge Bente Sorgenfrey også være et godt bidrag til at få udlignet lønforskelle mellem kvinder og mænd.

- Jeg tror, det vil være med til samlet set at rykke lønvilkårene og med til at sætte fokus på, at det ikke skal koste at gå på barsel, siger FTF-formanden.

Også Marianne Vind, næstformand i HK/Privat, er begejstret ved udsigten til øremærket barsel.

- Jeg synes, det lyder fantastisk. Det vil være en kæmpe glæde for danske familier og for børnene at få en bedre relation til fædrene.

- Og det vil også være af stor betydning for kvinders løn og pensionistliv, siger hun og uddyber:

- Som det er nu, rammes kvinder af en "børnestraf", der svarer til tre års løn per barn.

- En af vejene til at ændre det er, at begge forældre holder barselsorlov. Så virksomhederne vænnes til, at både de unge mænd og kvinder holder orlov. Det skal blive en vane, en kultur på alle arbejdspladser, siger Marianne Vind.

Det næste slag, der skal kæmpes, er ifølge næstformanden, at der tilføres flere penge til barsel via overenskomsterne.

Det skal sikre både kvinder og mænd mod lønnedgang under barslen.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er man derimod modstander af en øremærkning af barslen til mænd.

- DA kan ikke støtte, at man fra EUs side griber ind i danske forældres muligheder for selv at fordele orloven imellem sig.

- Vi har gunstige orlovsmuligheder i Danmark, som både virksomheder og forældre har indrettet sig på, og det bør fortsat være op til forældrene selv at beslutte, hvordan man vil fordele orloven, siger chefkonsulent Trine Birgitte Hougaard i en skriftlig kommentar.

/ritzau/