Inden længe kommer vi til at møde ulve i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

I hvert fald hvis der ikke snart bliver gjort noget ved, at ulvene nu har spredt sig til hele Jylland og at antallet af dem er blevet fordoblet på ét år.

Sådan lyder advarslen nu fra Venstres milljøordfører Erling Bonnesen.

»De har spredt sig i Jylland, og det varer ikke længe, før vi ser dem andre steder i landet. Pludselig vil man også se dem i byområder. Man kan forestille sig dem stå tæt på børnehaver og over for børn, der leger på legepladser osv. Det går bare ikke,« siger Erling Bonnesen lørdag til Jyllands-Posten.

Udviklingen med den hastigt stigende ulvebestand i Danmark har fået organisationen Landbrug & Fødevarer til at anbefale, at hele Jylland erklæres ulvezone.

Et forslag, som miljøordfører Erling Bonnesen fra Venstre er enig i. Han lægger endda op til, at det snart er nødvendigt at beskytte mod bidske ulve i hele Danmark.

Erling Bonnesen har på den baggrund bedt miljøminister Magnus Heunicke (S) om at indkalde til drøftelser om, hvordan man på kort sigt kan sikre sig bedre mod ulvene. Han og Venstre ønsker, at ulvezonerne, altså områder, hvor landmænd kan få tilskud til at ulvehegn, som med strømførende tråde er ulvesikre, bliver udvidet.

Lige nu er der to zoner i Midt- og Vestjylland. I år er der to ynglende par inden for ulvezonerne, mens tre par befinder sig uden for.

Nemlig ved Skjern og ved Oksbøl i Vestjylland og ved Hovborg i Sydjylland.

Venstre ønsker også at ændre det såkaldte habitatdirektiv i EU, der freder ulve, så de må skydes i Danmark, og så bestanden ifølge Erling Bonnesen kan holdes nede »så tæt på nul som muligt«. Det har partiet allerede taget op i EU-parlamentet.

I dag kan man få tilladelse til at skyde såkaldte »problemulve,« hvis ulven enten kommer inden for 50 meters afstand af beboelse, legepladser eller institutioner mere end to gange, eller hvis den flere gange forcerer vedligeholdte hegn og angriber husdyr.

Ifølge professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet, der er med til at overvåge ulve i Danmark, behøver man dog ikke være bekymret for, at ulvene vandrer ind i byerne lige med det samme.

»Ulve prøver at undgå mennesker. De er i det hele taget ikke interesserede i mennesker. Risikoen for, at ulvene kommer til byerne, er meget lille,« siger professoren til Jyllands-Posten.

Der er lige nu omkring 30 ulve i Danmark – 14 er hvalpe født i 2022.