Anne Kristine Axelsson, der er departementschef i Justitsministeriet, skal igennem et tjenstligt forhør og er p.t. hjemsendt fra ministeriet, mens sagen står på.
Foto: Adrian Joachim/Polfoto
Anne Kristine Axelsson, der er departementschef i Justitsministeriet, skal igennem et tjenstligt forhør og er p.t. hjemsendt fra ministeriet, mens sagen står på. Foto: Adrian Joachim/Polfoto Foto: ADRIAN JOACHIM

Anne Kristine Axelsson var med til at fælde Henrik Sass Larsen (S). Nu er hun tjenestefritaget for sin rolle i Morten Bødskovs (S) afgang som justitsminister

På sin første arbejdsdag i det nye år blev Justitsministeriets departementschef, Anne Kristine Axelsson, sammen med afdelingschef Jens-Christian Bülow sendt hjem igen af justitsminister Karen Hækkerup (S).

De to har sammen med tre andre medarbejdere i Justitsministeriet afleveret en skriftlig redegørelse for, hvad deres rolle har været i rådgivningen af tidligere justitsminister Morten Bødskov (S). Han stak Folketingets Retsudvalg en løgn for at få dem til at udskyde et besøg på Christiania. Og det kostede ham ministerposten.

Da justitsminister Karen Hækkerup (S) overtog ministerposten, var det med en bunden opgave om at undersøge, hvad ministeriets rolle har været i sagen.

- Jeg bad nogle medarbejdere (fem, red.) komme med en redegørelse om deres rolle og rådgivning til den tidligere justitsminister, der førte til urigtige oplysninger til Folketingets Retsudvalg. Disse redegørelser har Kammeradvokaten nu gennemgået, og han har vurderet, at der er grundlag for at indlede en tjenstlig undersøgelse af de to. Derfor skal der nu indledes et tjenstligt forhør af de to, og i den tid vil det være i strid med habilitetsreglerne at have dem gående i ministeriet, forklarer justitsminister Karen Hækkerup.

Risikerer fyreseddel

Departementschef Anne Kristine Axelsson er 44 år. Hun er gift og har tre børn. Hun har siden marts 2011 været ansat på en af de mest indflydelsesrige og prestigefyldte poster på Slotsholmen, nemlig som departementschef i Justitsministeriet. Nu risikerer hun en fyreseddel, hvis et tjenstligt forhør skulle afdække en kritisabel embedsførelse.

Allerede 28. september 2011 spillede hun en afgørende rolle i, at socialdemokraten Henrik Sass Larsen efter valget meddelte, at han ikke var ministeremne. De fleste havde forventet at se ham som finansminister eller på en anden tung ministerpost.

Men mens regeringens nuværende top stadig forhandlede regeringsgrundlag i ’det sorte tårn’ (Hotel Crowne Plaza på Amager, red.), blev Sass Larsen kaldt til møde i Statsministeriet med Anne Kristine Axelsson, departementchef i Justitsministeriet, og Statsministeriets departementschef, Christian Kettel Thomsen.

Ifølge Sass Larsen forklarede de to departementschefer ham, at de var i besiddelse at et PET-notat med så belastende oplysninger om ham, at han ikke kunne sikkerhedsgodkendes som minister. Departementscheferne lagde så stort pres på Sass Larsen, at han ikke så anden udvej end at trække sig som ministerkandidat.

Hård kamp

Sass Larsen måtte gennem en hård kamp med Justitsministeriet, før han kunne få lov at se notatet, som viste sig at være forfattet af en kriminalassistent i PET, som gengav aflyttede mobilsamtaler mellem rockeren ’Suzuki-Torben’ og Sass Larsens barndomsven, Tommy Kamp fra Køge.

Folketingets Ombudsmand har efterfølgende afgjort, at Axelsson og Kettel Thomsen dengang bevægede sig på kanten af loven, fordi de ikke udarbejdede et notat om mødet.

BTs politiske kommentator, Søs Marie Serup, arbejdede sammen med Axelsson i Statsministeriet, da Serup var særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen (V).

- Hun er en af gutterne på Slotsholmen. Hun er hentet op gennem systemet af dem, der sidder i toppen nu. Hun tilhører eliten, siger Søs Marie Serup.

Axelsson blev uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1994, hvorefter hun blev ansat som fuldmægtig i Justitsministeriet.

Siden har hun været dommerfuldmægtig ved Retten i Roskilde, men vendte i 2001 tilbage til Justitsministeriet. Først som fuldmægtig, siden som kontorchef, så afdelingschef og altså departementschef fra 2011.

Faglighed og saglighed

Hun har tidligere i et interview med bladet Stud.Jur. udtalt sig om samarbejdet mellem politikere og embedsmænd:

- Embedsmandens indflydelse er i høj grad funderet i faglighed og saglighed, hvor de skal klæde det politiske system på til at træffe de bedst mulige beslutninger i den aktuelle politiske situation. På den baggrund kan man nok generelt sige, at embedsmanden har en mere indirekte indflydelse end politikeren, siger Anne Kristine Axelsson til Stud.Jur.

Den tjenstlige undersøgelse varetages af en pensioneret højesteretsdommer og to landsretsdommere. Den forventes at være afsluttet i løbet af et par måneder.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.