En ny, skrap rygepolitik vil forbyde alle pædagoger og lærere at ryge i arbejdstiden i Frederiksberg Kommune.

»Med de her nye regler er det ikke kun lærere og pædagoger, der ikke må ryge. De ældre elever kan også få frataget deres udgangstilladelse fra skolernes område, hvis de er rygere,« siger Sine Heltberg til B.T.

Hun er politisk ordfører (S) på Frederiksberg, og det er hende, der har stillet forslaget om at forbyde al rygning for ansatte, der arbejder med børn og unge.

Mandag blev forslaget stemt igennem af en enig kommunalbestyrelse.

Det betyder, at skoler, daginstitutioner, idrætsforeninger og andre steder, hvor der er mange børn og unge, gøres fuldstændigt røgfrie.

Hvorfor skal politikerne bestemme, hvad lærere og pædagoger må lave i deres pauser?

»Det skal vi, fordi de er rollemodeller,« siger Sine Heltberg.

Men har lærere og pædagoger ikke råderet over deres egne pauser?

»Jo, bare ikke til rygning.«

Den stramme linje er lagt med det mål for øje, at antallet af unge og børn, der begynder at ryge, skal bringes ned. For statistikken er på vej i en forkert retning, mener Sine Heltberg.

I januar viste en undersøgelse, at antallet af rygere i Danmark steg for første gang i 20 år. Det er den udvikling, Frederiksberg Kommune aktivt vil kæmpe imod.

»Vi ønsker jo, at folketingspolitikerne skal hæve prisen på cigaretter, men indtil det sker, så har vi i kommunen set på, hvad vi selv kan gøre,« forklarer Sine Heltberg.

Hos fagforeningen BUPL Hovedstaden, som varetager pædagogers interesser på blandt andet Frederiksberg, er man ikke udpræget glad for de nye regler, selvom målet er ærværdigt.

»Et forbud er problematisk, fordi det kan blive svært at håndhæve i praksis. Det ved vi endnu ikke, hvordan kommunen har tænkt sig,« siger Mia Skou Jørgensen, næstformand i BUPL Hovedstaden, til B.T.

Hun mener, at man i stedet bør lade de enkelte institutioner lave deres egne regler på området.

Regler, som tager hensyn til, hvad arbejdspladsen kan bære, og hvordan man vil håndhæve en eventuel overtrædelse af reglerne.

Hun påpeger desuden, at det er mange år siden, at pædagogerne har 'røget børnene direkte i hovedet', da institutioners matrikler i mange år har været røgfri – og at pædagoger ikke må forlade matriklerne i deres pauser, fordi de har betalt frokost.

»Nogle mener også, at det er diskriminerende, fordi røgforbuddet kun bliver indført på børne- og ungeområdet frem for i hele kommunen,« siger Mia Skou Jørgensen.

Sine Heltberg vil dog ikke afvise, at reglerne bliver bredt ud til alle kommunale arbejdspladser på sigt.

»I første omgang vil vi nu samle erfaringer og se, hvordan det går,« siger hun.