De gyldne kæder og en årsløn på over en million kroner er ikke nok for flere af landets tungeste borgmestre.

De skraber nemlig flere hundrede tusinde kroner sammen på bestyrelsesposter ved siden af borgmesterlønnen, viser B.T.s gennemgang af borgmestrenes vederlag.

I 2016 frarådede Vederlagskommissionen på det kraftigste, at borgmestre bliver forgyldt med bestyrelseshonorarer.

Men borgmestrene fortsætter ufortrødent med at tjene kassen på at bijobbe. Også selv om et flertal i Folketinget i 2016 hævede borgmesterlønnen med over 30 pct.

Det betyder, at otte borgmestre nu tjener mere end statsministeren. Og det møder hård kritik fra begge sider i folketingssalen.

»Det er fuldstændig absurd. Borgmestrene får en rigtig god løn i forvejen, og de skal ikke hæve bestyrelseshonorarer for poster, som de kun har, fordi de er folkevalgte,« siger Enhedslistens demokratiordfører Rosa Lund, der mener, at Folketinget bør gribe ind.

Også i Dansk Folkeparti er man imod borgmestrenes lønfest.

»Når borgmestre sætter sig i bestyrelser, er det for at passe kommunens interesser. Det er borgmesterens job, og derfor skal han eller hun ikke have ekstra løn for det,« siger kommunalordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), er den borgmester i landet med de højeste bestyrelseshonorarer. Han scorede 587.714 kr. på bestyrelsesarbejde i fjor.

Han bliver skarpt forfulgt af Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), og den mangeårige Herning-borgmester Lars Krarup (V), mens Albertslunds borgmester, Steen Christiansen (S), sætter sig på fjerdepladsen.

Alle fire hiver over en halv million ned i lommen på bestyrelsesposter.

Men ingen af de fire borgmestre vil stille op til et interview om deres bestyrelseshonorar.

Frank Jensen bliver forgyldt

Ofte er borgmestrene ikke valgt til bestyrelserne på en generalforsamling. De får derimod en plads, fordi byrådene automatisk er repræsenteret i mange offentlige virksomheder og forsyningsselskaber.

Derfor må Folketinget også sætte en stopper for borgmestrenes bestyrelsesfest, mener professor ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen.

»Man kan sætte et seriøst spørgsmålstegn ved, om arbejdsindsatsen i bestyrelserne står mål med aflønningen. Hvis ikke Folketinget griber ind, bør borgmestrene selv frasige sig honorarerne ud fra et etisk hensyn,« siger han.

Frank Jensen er den mest forgyldte borgmester, når man kigger på den samlede løn. Hans hyre løb op i næsten 2 mio. kr. i 2018, fordi han fik 575.454 kr. for at sidde i bestyrelserne for Udbetaling Danmark, Team Danmark og Rockwool Fonden.

Københavns overborgmester Frank Jensen

For tre år siden var det Aalborg-borgmesteren Thomas Kastrup-Larsen (S), der scorede flest penge på bestyrelsesposter. Men efter kritik fra byrådet foreslog han selv, at vederlagene blev modregnet i hans borgmesterløn.

»Jeg har taget de poster for at få mest mulig indflydelse, ikke for at få flest mulig penge,« sagde Thomas Kastrup-Larsen til TV 2 Nord.

Cepos: Stop det nu

Bestyrelsesposterne bliver ofte brugt som en regulær handelsvare i det politiske spil, når byrådene skal konstituere sig efter et kommunalvalg.

Og det er dybt skadeligt, lyder det fra direktør i den liberale tænketank Cepos Martin Ågerup. Han mener, at »Folketinget bør sørge for, at borgmestre og andre politikere ikke kan modtage bestyrelseshonorar«.

»Problemet er, at borgmestre og lokalpolitikere sidder i bestyrelser, fordi de er politikere, og ikke fordi de er kompetente til det,« siger han.

Da Borgerrepræsentationen i København skulle konstituere sig i 2017, kom det frem, at Alternativet havde stillet et krav om at få bestyrelsesposter for 125.000 kr. om året.

»Det er et klokkeklart eksempel på, at bestyrelsesposterne bliver brugt til at tjene privatøkonomiske interesser i byrådene,« siger Martin Ågerup.

De to store borgmesterpartier, Socialdemokratiet og Venstre, afviser at ændre på reglerne for borgmestrenes vederlag.

Enhedslisten forsøgte i 2017 at stoppe borgmestrenes høje bestyrelseshonorar, men Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Liberal Alliance stemte alle imod i Folketingssalen.