Enhedslisten har med i alt seks beslutningsforslag forsøgt at tvinge Folketinget til at forringe politikere og ministres pensionsvilkår. Men tirsdag er partiet blevet stemt ned.

Skal ministre kunne gå på pension tidligere end almindelige lønmodtagere? Og skal tidligere ministre kunne få udtalt løn, samtidig med at de hæver løn fra Folketinget?

Med hele seks beslutningsforslag har Enhedslisten i løbet af de seneste uger forsøgt at tage et opgør med politikernes - i Enhedslistens optik - alt for lukrative løn- og pensionsvilkår.

Står det til Enhedslisten, skal folketingspolitikeres pensionsalder blandt andet hæves, så den kommer til at følge resten af befolkningens, men forslagene er tirsdag blevet stemt ned i Folketinget. Og det er rent »hykleri«, mener Enhedslistens gruppenæstformand, Pernille Skipper (Ø).

»Politikerne tuder danskerne ørerne fulde af, at alle skal bidrage mere. Det gælder åbenbart ikke politikerne selv. De har hævet pensionsalderen for almindelige danskere, men de vil gerne beholde deres egne gavmilde pensionsvilkår. Det er rent hykleri, hvis du spørger mig,« siger hun.

De Radikale, Socialdemokraterne og SF har sammen med Venstre og de Konservative nedsat en såkaldt vederlagskommission. Og det er samtlige partier bag kommissionen, der tirsdag har stemt nej til Enhedslistens beslutningsforslag.

Kommissionen, der består af seks tidligere politikere og embedsmænd, skal granske løn, tillæg, pension og andre goder til fuldtidsfolkevalgte - det vil sige ministre, folketingsmedlemmer, regionsformænd og borgmestre. Først når kommissionens anbefalinger ligger klar ved årets udgang, vil regeringen, V, K, DF og SF se på reglerne for politikernes løn og pension. Men det argument holder ikke, mener Pernille Skipper:

»Hvis Folketinget var enige om, at politikerne ikke skal kunne gå på pension før alle andre, kunne vi jo bare stemme det igennem. Så ville vi sende et meget klart signal til kommissionen om, at der skal gøres op med de alt for gavmilde pensionsprivilegier.«

Det usædvanlige ved kommissionen er imidlertid, at aftalepartierne på forhånd har givet håndslag på at gennemføre kommissionens anbefalinger uden politiske forhandlinger - næsten uanset hvad de måtte indeholde, må man forstå af aftaleteksten, der beskriver en »gensidig forståelse« om, at anbefalingerne følges.

Det får Pernille Skipper til at frygte, at der blot er tale om en belejlig foranstaltning til at holde diskussionen om pensionsvilkår på afstand.

»Jeg vil godt vædde med, at det ender med, at kommissionen kommer med et forslag, som indebærer mere gunstige vilkår, og så har flertallet altså lovet at stemme det igennem - også selv om det betyder flere penge til politikerne. Det er virkelig ansvarsforflygtigelse,« siger hun.

Enhedslisten foreslår blandt andet, at man som minimum skal have været minister i to år, før man optjener ret til ministerpension. I dag giver bare ét år som minister ret til ministerpension på 80.000 kroner om året fra efterlønsalderen. Det tager en statstjenestemand på løntrin 49 ni år at optjene den samme pension.