Meddelelsen om Marys graviditet satte fart på statsministerens plan om at sikre ligestilling i tronfølgeloven.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) havde en snak med den kongelige familie, inden han præsenterede sin plan for, hvordan han vil sikre ligestilling i tronfølgeloven om retten til den danske trone.

»Jeg kan sige så meget, at jeg har haft lejlighed til at drøfte problemstillingen med medlemmer af den kongelige familie.

Jeg tror ikke, at mit synspunkt var overraskende,« røbede Anders Fogh Rasmussen umiddelbart efter, at han havde holdt sin grundlovstale med royal ligestilling som hovedtema foran det midtsjællandske gods Broksø.

Som B.T. fortalte i går, var hoffet på forhånd orienteret om Foghs planer.

Men ifølge statsministeren har der altså også været tid til at veksle ord med den kongelige familie om de bebudede ændringer af tronfølgeloven.

Graviditet satte jurister i gang
Statsministeren lægger op til, at loven ændres, så kronprins Frederik og kronprinsesse Marys førstefødte en dag kan blive landets regent.

Føder Mary en pige til oktober, skal hun en dag være Danmarks dronning.

Uanset om kronprinsparret siden bliver forældre til en dreng. I dag fastslår tronfølgeloven, at dreng går forud for pige.

Det var meddelelsen om kronprinsessens graviditet, der fik statsministeren til at sætte sine jurister i gang med at granske både tronfølgeloven og grundloven. Fogh forudså, at debatten om den manglende ligestilling i tronfølgeloven og behovet for en ny grundlov hurtigt ville poppe op igen, så snart Kronprinsessen har født.

»Og jeg har egentlig længe undret mig over, at det sådan blev anset for en given ting, at man kun kunne ændre tronfølgeloven ved at ændre grundloven.

Derfor ønskede jeg det undersøgt og fik så det resultat fra juristerne, at man godt kan ændre tronfølgeloven uden at ændre grundloven.

Og så synes jeg, at det er rigtigt at sætte processen i gang allerede til efteråret, uanset om den førstefødte bliver en dreng eller en pige,« fortæller Anders Fogh Rasmussen om sine overvejelser.

Sidste øjeblik
Det afgørende grønne lys fra Statsministeriets jurister fik Fogh først lørdag, erfarer B.T., men det var lige præcis tids nok, så nyheden om den royale ligestilling kunne præsenteres i grundlovstalen.

Der er bred tilslutning til Foghs udspil, men både Socialdemokraterne, de Radikale og SF drømmer også om at kombinere en ændring af tronfølgeloven med en grundlovsændring.

På plænen foran Broksø Gods afviste statsministeren ideen:

»Der er mange vidt forskellige og også modstridende holdninger til, hvad en ny grundlov skal indeholde, og derfor forudser jeg, at en proces med en ændring af grundloven vil føre til adskillige års tovtrækkeri. Jeg synes ikke, at det er rimeligt at tage tronfølgeloven som gidsel i en kamp om grundloven,« sagde Fogh.

Ændring kræver valg
Hvornår en ny tronfølgelov kan være på plads, var statsministeren i går forsigtig med at give bud på.

Ideen er, at de politiske partier indkaldes til drøftelser til efteråret.

Men der kan snildt gå fire-fem år, fordi proceduren omkring vedtagelsen af loven er meget omstændelig og kræver et folketingsvalg.

»Det er ikke til at vide, hvornår en ny tronfølgelov kan være på plads, for så ville jeg begynde at komme ind på, hvornår jeg forventer, at der kommer folketingsvalg.

Det forventer jeg som udgangspunkt først ved denne periodes udløb.

Min pointe er, at det er rigtigst at indlede processen nu.

For hvis der først fødes en pige og så en dreng, så er drengen født som kommende tronfølger, og så synes jeg, at det er forkert at gennemføre en ændring med tilbagevirkende kraft.

Derfor vil jeg gerne have det sat i gang allerede nu,« siger Anders Fogh Rasmussen.

hec@bt.dk