Anders Fogh Rasmussens vision om et totalt skattestop har blot været en illusion. B.T. kan i dag afsløre, at regeringen siden 2001 har overtrådt skattestoppet, dens eget politiske hjertebarn, hele 285 gange.

Det viser en optælling af skatte- og afgiftsforhøjelser fra Skatteministeriet.

Regeringen har indført nye afgifter og hævet gamle afgifter på en masse forskellige ting, såsom øl, chokolade, vin og spiritus, men også registreringsafgifter på køretøjer eller handel med værdipapirer.

De mange overtrædelser er kommet frem i adskillige folketingssvar, som regeringen selv har afgivet.

- Skatteteknisk handler det om, at jeg mener, at skattestoppet ikke lader sig gøre. Det viser den her lange liste, siger skatterådgiver Esben Christensen, indehaver af skatterådgivningsfirmaet 'Esben Christensen'.

Det samlede skattetryk på befolkningen er godt nok blevet mindre under VK-regeringen. Men de principper, som Anders Fogh Rasmussen byggede skattestoppet på, har regeringen ikke kunnet holde. Det var nemlig sådan, at ingen afgifter måtte stige i procent, såfremt der var tale om en procentafgift.

Var der tale om en fast afgift på et fast beløb, måtte det ikke overstige det beløb. En afgift, der således altid var 1.000 kroner måtte aldrig stige til mere end 1.000 kroner. Heller ikke selvom der er inflation.

På den måde kunne regeringen ikke skrue op for nogen skatter og afgifter overhovedet, selvom de samtidig skruede ned for nogle andre.

Ingen knapper at dreje på

Det system har aldrig begejstret økonomerne.

- Det er et meget rigidt system, som regeringen indførte i 2001. Havde man i stedet valgt at sige, at det samlede skattetryk ikke måtte stige, så kunne man justere nemmere på det, men det gjorde man ikke, siger Nina Smith, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Hos Venstre undskylder man sig med, at der godt nok er indført en række stigende skatter og afgifter. Men i det store og hele er skattetrykket blevet mindre.

- I stedet for at have en teknikdiskussion om, hvor mange gange den er blevet sat op, synes jeg, man skal spørge ude i virkeligheden, og der kan man se, at en gennemsnitsfamilie har fået flere penge mellem hænderne, konstaterer Venstres skatteordfører, Mads Rørvig.

Læs mere i B.T. fredag.
For mere information om hvilke skatter, der er steget, se disse links til notater fra Skat, som er afgivet som svar til Folketinget (under ministeransvar).

· Skatte- og afgiftsstigninger i Forårspakken 2.0 – 114 gange

· Skatte- og afgiftsstigninger i Grøn vækst og Serviceeftersyn af Forårspakken 2.0 og Genopretningsaftalen – 15 gange

· Øvrige skatte- og afgiftsstigninger siden Løkke-regeringens tiltræden (april 2009) – 12 gange

· Skatte- og afgiftsstigninger i Finansloven 2011 – 4 gange

· Fra før 2008/2009

Skatteministerens svar med angivelse af det samlede antal skattelettelser siden 2001 - 295 gange

På side 2 i dette tidligere svar har ministeriet defineret skatte- og afgiftsstigninger. Læs mere her.