89 mandater til rød blok og 86 til blå. Sådan ligger landet i en tidlig exit poll fra MetroXpress/Yougov.

På trods af overvægten til Thornings blok er forspringet tilsyneladende reduceret.

I rød blok ser Enhedslisten ud til at få et rigtig godt valg med en mere end tredobling af vælgertilslutningen til 6,9 pct. mod 2,2 pct. ved valget i 2007.

SF ser ud til at betale en del af prisen for Enhedslistens fremgang - SF, der fik 13 procent af stemmerne i 2007, ser på nuværende tidspunkt ud til at komme under 10 pct.

Helle Thorning-Schmidt og Socialdemokratiet står også til et skidt valg, mens Radikale Venstre stormer frem og ser næsten ud til at kunne fordoble vælgertilslutningen fra 2007 - fra 5,1 procent til 9,8 pct.

I blå blok ser Løkkes slutspurt ud til at have givet Venstre et pænt spring fremad i forhold til de seneste meningsmålinger, men tilsyneladende ikke mere, end at Venstre kommer til at tabe stemmer.

Venstre står til en vælgerandel på 24,4 pct. - næsten 2 pct.point tilbage i forhold til 2007.

Stemmer

De Konservative ligger stadig omkring de 6 procent, som meningsmålingerne længe har vist, mens DF har tabt yderligere her i valgkampens sidste dage og nu står til blot 11,5 procent af stemmerne med de 13,8 procent, de høstede i 2007.

Liberal Alliance står omvendt til et rigtigt godt valg, hvor de mere end fordobler vælgertilslutningen fra 2007 på 2,8 procent til nu hele 7,1 procent.

Resultatet er baseret på 1963 interview, og den maksimale statistiske usikkerhed er /- 2,2 pct.

Folketingsvalg2011

Ved valget i 2007 Yougov allerede den korrekte mandatfordeling mellem blokkene på plads ved en måling på samme tid som nu.

De nordatlantiske mandater står angiveligt til at fordele sig på tre røde og en blå. Lykkes det imidlertid Kristendemokraternes Per Ørum Jørgensen at hente et kredsmandat i Vestjylland, svinger pendulet dog igen i blå retning.

En "exit poll" er en undersøgelse, hvor man spørger respondenterne om, hvad de har stemt - efter de har afgivet deres stemme. Traditionelt har analyseinstitutterne haft interviewere stående udenfor valgstederne, hvor de så har kunnet spørge vælgerne, hvor de satte deres kryds.

Hos Yougov udvælges en stikprøve fra deres panel, som vi via internettet fortæller, hvad de har stemt, efter at de har afgivet deres stemme.