Udgifterne til asylansøgere stiger eksplosivt i år. 11 mia. kr. kommer flygtninge og migranter til at koste i 2016, oplyser de økonomiske vismænd i deres rapport 'Dansk økonomi, forår 2016'.

Dette tal er minus udgifter til sundhed og daginstitutioner, som flygtninge har ret til, efter at de har fået opholdstilladelse.

'Udgifterne udgjorde ca. 4 mia. kr. i 2011-13 og ventes at stige til ca. 11 mia. kr. i 2016. Det svarer til en stigning på ca. 7 mia. kr. eller ca. 0,3 pct. af BNP,' hedder det i rapporten.

Antallet af asylansøgere i Danmark voksede kraftigt i både 2014 og 2015, I alt søgte godt 21.000 personer asyl i Danmark i løbet af 2015, hvilket er en stigning på godt 15.500 i forhold til niveauet i 2010-13.

Godt 40 pct. af asylansøgerne i 2015 var fra Syrien. Derudover udgør ansøgere fra Eritrea, Afghanistan, Irak og Iran også relativt store andele af det samlede antal asylansøgere. I hele perioden fra 2012 til 2015 har ansøgere fra Syrien udgjort ca. 40 pct. af det samlede antal ansøgere.

Regeringen skønner i forbindelse med finansloven for 2016, at ca. 25.000 personer vil modtage opholdstilladelse som flygtning eller blive familiesammenført til en flygtning i løbet af 2016. Hvis dette tal holder, vil der samlet over perioden 2014-16 være ca. 52.500 personer, der modtager opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført.

Flygtninge vil endvidere have behov for at benytte sig af daginstitutioner, skolevæsenet, sundhedssystemet osv., som er opgaver, der primært varetages af kommuner og regioner. Der vil derfor være en større efterspørgsel efter udgifter på disse områder, men der er betydelig usikkerhed omkring størrelsen af disse udgifter, da flygtninges andel af disse udgifter ikke kan opgøres præcist.

De 11 mia. er udgifter til flygtninge og asylmodtagelse i 2011 minus udgifter til eksempelvis sundhed og daginstitutioner.