Flygtninge, der har fortrudt deres hjemrejse, betaler sjældent den økonomiske hjælp fra kommunerne tilbage.

I Danmark kan flygtninge få en økonomisk hjælp på op til 129.000 kroner for at vende tilbage til deres hjemland. Kommunerne kan kræve pengene tilbagebetalt, hvis de hjemvendte fortryder og kommer tilbage til Danmark.

Men det sker sjældent, skriver Metroxpress, der har fået aktindsigt i 60 sager med personer, der er kommer tilbage til Danmark, fra de seneste fem år.

Ud af de 24 kommuner, der har svaret, er det kun fem, der har krævet tilbagebetaling, selv om opholdene i hjemlandet i flere tilfælde var helt ned til en måned.

Flere kommuner har ikke villet oplyse deres tab i disse sager – men metroxpress har kendskab til 21 konkrete sager, hvor kommunernes tab overstiger to millioner kroner.

Svendborg Kommune opgav i en sag at kræve pengene retur trods en konkret mistanke om, at forsøget ikke var reelt.

»Vi bevæger os ikke ud i gråzonen, når bevisbyrden ligger hos os. En mistanke er overhovedet ikke tilstrækkelig. Vi skal have klare beviser,« siger afdelingsleder i Svendborg Kommune Masoum Moradi.

Kommunerne forvalter dermed ikke efter lovens hensigt, kritiserer integrationsordfører Naser Khader (K): »Jeg synes, det er kritisabelt. Det virker mærkeligt, at man tager ned og bruger pengene, kommer tilbage og fortsætter på kontanthjælp, som om intet var hændt. Så nemt bør det altså ikke være.«

Torsdag  forhandlede regeringen, de borgerlige partier og Socialdemokraterne om en række stramninger på udlændingeområdet. Metroxpress erfarer, at der som en del af aftalen vil blive strammet op i forhold til støtten til hjemrejse.