Den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse er et omstridt emne i dansk politik.

Og det er da kun seks uger siden, at B.T. kunne fortælle om de talrige beslaglæggelser af narko og våben. Anderledes ser det dog ud for statistikken på menneskesmugling - og debatten herom. En debat, der ulmer latent endnu en gang.

Gløderne blusser op efter, at DF-gruppeformand Peter Skaarup på Twitter giver sit parti æren for, at grænsekontrollen virker, eftersom 342 personer er dømt for menneskesmugling, siden grænsen officielt blev indført i starten af 2016. Det er efter alt at dømme på politikeren et højt tal, som han også kalder 'en kæmpe succes'.

I den nævnte periode er 398 personer blevet sigtet for menneskesmugling. Og langt de fleste af dem er også blevet dømt. Nogle endda flere gange. En opgørelse fra Rigsadvokaten viser, at der er sket 418 såkaldt fældende afgørelser fordelt på 342 personer, skriver DR.

Men måske er Skaarups succes ikke så 'kæmpe' igen. For i 2015 - altså året før grænsekontrollen blev indført - blev der rejst hele 437 sigtelser om menneskesmugling, skriver Tænketanken Europa.

Der var altså 39 flere sigtelser alene i 2015 end i de nu tre år, hvor grænsenkontrollen har været aktiv.

Det skal ses i lyset af, at en delkonklusion fra Rigsrevisionens rapport om politiets opgavevaretagelse påpeger, at ressourceforbruget i 2016 og 2017 til terrorberedskab og grænsekontrol lå på henholdsvis 9 procent og 20 procent.

Når en femtedel af landets samlede politistyrke beskæftigede sig med grænsekontrol og terrorbekæmpelse i 2017, og det ifølge politiets egne tal kun medførte 90 sigtelser for menneskesmugling, afføder det spørgsmålet: Virker grænsekontrollen overhovedet?

Der findes 15 grænseovergange til Tyskland, hvor politiet foretager stikprøvevis kontroller. Der er således ikke tale om en fuldstændig kontrol. Fokus er primært på de tre hovedfærdselsårer i Sønderjylland ved Padborg, Kruså og Frøslev og banegårdene i Padborg og Tønder og færgehavnene i Rødby og Gedser. Andre overgange stikprøvekontrolleres flere gange i døgnet. Kilde: Rigspolitiet.
Der findes 15 grænseovergange til Tyskland, hvor politiet foretager stikprøvevis kontroller. Der er således ikke tale om en fuldstændig kontrol. Fokus er primært på de tre hovedfærdselsårer i Sønderjylland ved Padborg, Kruså og Frøslev og banegårdene i Padborg og Tønder og færgehavnene i Rødby og Gedser. Andre overgange stikprøvekontrolleres flere gange i døgnet. Kilde: Rigspolitiet. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Vis mere

Det spørgsmål stillede B.T. ophavsmanden til tweetet, Peter Skaarup.

»Det er som at sammenligne æbler og pærer. I 2015 skete der en tilstrømning af mennesker. Vi så vandringer på motorvejene. Og da grænsekontrollen blev indført, faldt tilstrømningen igen. Og dermed faldt antallet af sigtelser for menneskesmugling også,« siger Peter Skaarup og fortsætter:

»Det kan sagtens være, at tallet er endnu lavere om tre år. Men det skal jo ikke være et argument for, at vi skal droppe grænsekontrollen. Nok nærmere tværtimod.«

Der findes en alenlang liste over, hvor mange kontroltjek politiet udfører hver uge, og hvor mange der nægtes adgang og sigtes for menneskesmugling. Men der er ingen undersøgelse, som viser, at grænsekontrollen rent faktisk virker.

Men Peter Skaarup vedholder, at den fungerer helt efter hensigten.

»Jeg synes, den er fremragende. Det er ligesom en låst dør. Den har en præventiv, afskrækkende effekt,« siger DF's gruppeformand og bedyrer:

»Der er mange forvirrede skud i tågen om, hvorvidt grænsen virker. Vi tror på, at det gør den.«

B.T. har forsøgt både tirsdag og onsdag at få en kommentar fra Rigspolitiet med henblik på politiets egen opfattelse af indsatsen ved den dansk-tyske grænse, men det har ikke været muligt.