Regeringen vil skære et år af ca. halvdelen af kandidatuddannelser og fjerne det sjette SU-år. Desuden tilbagerulles aftale om elevfordeling på gymnasier.

Det fremgår af regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark.

Regeringen skriver, at:

»Det på videregående uddannelser fremover alene bliver muligt at modtage SU til normeret studietid og have maksimal SU-klipramme på 58 klip. Muligheden for SU-slutlån udvides samtidig, og det undersøges, om der er behov for at indføre udvidede dispensationsmuligheder til for eksempel udsatte enlige forsørgere, studerende, der modtager handicaptillæg eller lignende«.

3-4000 nye studerende på Aalborg Universitet
3-4000 nye studerende på Aalborg Universitet Foto: Henning Bagger
Vis mere

»Regeringen vil parallelt hermed gennemføre en samlet analyse af hele SU-systemet. Analysen skal vise veje til at fremtidssikre SU-systemet, herunder belyse om det kan indrettes sådan, at det i højere grad fremmer den sociale mobilitet, et internationalt konkurrencedygtigt uddannelsesmiljø mv.«.

I forhold til at skære på uddannelsernes længde skriver regeringen, at der skal laves mere fleksible uddannelsesveje på universiteterne »ved at omlægge op imod halvdelen af kandidatuddannelserne til 1-årige kandidatuddannelser med et tydeligt arbejdsmarkedssigte og ved at oprette flere erhvervskandidatuddannelser,« som det er formuleret i regeringsgrundlaget.

Samtidig fremgår det, at de penge, der spares, skal geninvesteres i uddannelsessystemet.

Den udskældte gymnasiereform med tvungen elevfordeling fra juni 2021 ryger også, så kriteriet om forældres indkomst i elevfordelingen på gymnasier ikke længere er gældende, Der skal i stedet fordeles efter transporttid, fremgår det af 'Ansvar for Danmark'.