Tidligere efterretningschef i FE Lars Findsen retter i en ny bog »Spionchefen – Erindringer fra celle 18« voldsomme anklager mod regeringen og ledende embedsmænd.

Den tidligere spionchef skriver, at den daværende forsvarsminister og nuværende transport- og ligestillingsminister, Trine Bramsen, udelukkende sendte hele ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste hjem, fordi hun vurderede, at regeringen ellers kunne falde.

Bramsen meddelte netop til Lars Findsen, fire dage inden hele den øverste ledelse i FE blev sendt hjem, at hun godt vidste, at der intet var at bebrejde hverken Findsen eller andre hjemsendte, »men hun skulle kunne tælle til 90«.

90 henfører til antallet af mandater, som er nødvendige for at sikre regeringens opbakning.

Den tidligere forsvarsminister sagde ifølge bogen følgende til Lars Findsen på et møde:

»Jeg er med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med i så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90,« sagde Trine Bramsen.

Lars Findsen skriver, at han forlod mødet 17. august uden at være i tvivl om, at han måtte finde sig et andet job. Fire dage efter mødet med Bramsen blev han og fire andre medarbejdere hjemsendt på baggrund af tilsynets kritik, som Bramsen altså – ifølge Lars Findsen – vidste var forkert.

Ifølge bogen frygtede Bramsen, at tilsynets kritik ville ramme så voldsomt, at regeringen måtte gå af. Ved at hjemsende Lars Findsen og flere andre centrale medarbejdere kunne noget af kritikken afbødes.

FE havde fået kritik af tilsynet for ulovligt at indhente oplysninger om danske borgere og tilsidesat pligter over for ministre og tilsynet. En kommission undersøgte senere sagen og afviste tilsynets kritik på de afgørende punkter.