I forbindelse med finansloven for 2013 er regeringen og Enhedslisten blevet enige om at afsætte 1,1 milliard kroner over de næste fire år til socialt udsatte.

Pakken indeholder:

Tilskud til tandlægeregningen for økonomisk svage

Unge under 25 år, som er på for eksempel kontanthjælp, får dækket 100 procent af udgifterne til tandlægeregninger, der overstiger 600 kroner årligt.

Personer på 25 år eller derover, som modtager for eksempel kontanthjælp, får et tilskud på 65 procent af egenbetalingen, hvis udgifterne årligt overstiger 800 kroner.

Økonomi: Der afsættes 720 millioner. Bevillingen er permanent.

Børnetilskud til eneforsørgere

Det særlige børnetilskud til eneforsørgere genindføres, og ordningen udvides så også enlige adoptanter modtager ydelsen.

Økonomi: Der afsættes 225 millioner kroner fra 2014 til 2016. Når ordningen er fuldt indfaset, er der merudgifter i forbindelse med det særlige børnetilskud på 200 millioner kroner årligt.

Bedre forhold for lejere

Landets lejere skal have bedre forhold. Blandt andet skal kommunernes mulighed for at yde hjælp til huslejen forbedres.

Økonomi: Der afsættes 28 millioner. Bevillingen er permanent.

Flygtninge undtages fra optjeningsprincippet,

Flygtninge får ret til fuld børne- og ungeydelse og børnetilskud, når de har fået opholdstilladelse i Danmark. Desuden ændres optjeningsprincippet, således at bopæl i Grønland eller på Færøerne ligestilles med bopæl i Danmark.

Økonomi: Der afsættes 54,5 millioner. Bevillingen er permanent

Bedre forhold for handlede personer

Hjælpen til ofre for menneskehandel styrkes.

Økonomi: Der afsættes 16,2 millioner.

Forlængelse af Natcafeens bevilling

Den lukningstruede Natcafeen i København, der blandt andet tilbyder nattely til udenlandske hjemløse, får penge til at kunne fortsætte i to år.

Økonomi: Der afsættes 7,4 millioner kroner i 2013 og 2014.

Styrket integration af flygtninge og familiesammenførte

Flygtninge og familiesammenførte skal hurtigere blive integreret i Danmark

Økonomi: Der afsættes 42,6 millioner. Dele af bevillingen er permanent.

Hurtigere sagsbehandling på familiesammenføringsområdet

Økonomi: Der afsættes 18,5 millioner kroner over fire år.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.