Venstre har tirsdag lanceret et nyt bandeudspil under overskriften »Hårdt mod hårdt«. Her kan du læse de tiltag, som Venstre ønsker gennemført i forhold til bander og bandemedlemmer.

Strammere udvisningsregler

Bandekriminalitet bør særskilt omfattes af udvisningsreglerne, så udgangspunktet er udvisning i alle sager, der er omfattet af strafskærpelsesreglerne om organiseret kriminalitet.

Venstre vil desuden genindføre formuleringen »med sikkerhed« i udlændingelovens udvisningsregler, så udlændinge, der begår kriminelle handlinger, skal udvises, medmindre det »med sikkerhed« vil stride imod Danmarks internationale forpligtelser.

Bandemedlemmer skal stresses maksimalt

Venstre foreslår, at den såkaldte Al Capone-metode udvides til systematisk samarbejde med øvrige myndigheder.

Bandemedlemmerne, der modtager offentlig forsørgelse, bør opleve en intensiv og systematisk kontrol af, om de rent faktisk står til rådighed for arbejdsmarkedet, deltager i aktivering med videre, hvis de er på kontanthjælp.

På samme måde bør bandemedlemmer, der modtager førtidspension, kontrolleres for at finde ud af, om deres erhvervsevne har forbedret sig, siden førtidspensionen blev tilkendt. Enhver overtrædelse af betingelserne for at modtage den pågældende ydelse skal følges af de hårdest mulige sanktioner.

Venstre ønsker at undersøge erfaringer fra andre lande for at få inspiration til nye måder at stresse banderne. Det kan for eksempel bestå i at forbyde dømte bandemedlemmer at bære skudsikker vest.

Banderelateret gentagelseskriminalitet skal straffes hårdere

Politiet skal prioritere bekæmpelse af bander højere

Venstre ønsker, at bekæmpelsen af banderne prioriteres højere. Prioriteringen skal ske gennem flere ressourcer til bandeindsatsen og gennem flere krav i politidirektørernes resultatkontrakter. Det betyder blandt andet, at man bør prioritere et område som trafiksikkerhed, herunder razziaer mod cyklister og fotofælder, lavere.

Kilde: Venstre