Den danske regering har endnu ikke taget stilling til, om Danmark skal med i en ny aftale om fælles europæisk banktilsyn.

Efter en lang nats forhandlinger er de 27 EU-medlemslande blevet enige om reglerne for et nyt fælles banktilsyn.

Dermed har Europa taget det første skridt mod en fælle bankunion, skriver Financial Times.

For lande, der står uden for euroen, vil det være frivilligt, om de ønsker at tilslutte sig aftalen om banktilsynet. Sverige og Storbritannien har således allerede meddelt, at de står uden for aftalen, mens Danmark endnu ikke har taget stilling til spørgsmålet.

- Det her er selve forhandlingen om banktilsynet, der er på plads. Om Danmark skal være med eller ej, afhænger af de andre elementer i bankunionen. Blandt andet hvilken fællesordning vi egentlig vil have, hvis vi skal redde nødlidende banker, hvor vi jo i Danmark i dag har den ordning, at bankerne sådan set skal redde sig selv, siger Margrethe Vestager til Berlingske Nyhedsbureau.

Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten kræver ifølge Information, at folket skal høres, inden det besluttes, hvorvidt Danmark bør tilslutte sig bankunionen. Og det synspunkt møder opbakning hos økonomiprofessor ved Syddansk Universitet og tidligere overvismand, Christen Sørensen.

Han vurderer, at en dansk tilslutning vil medføre suverænitetsafgivelse.

- En ikkedansk myndighed, nemlig ECB (Den Europæiske Centralbank, red.) vil få direkte beslutningskraft over individuelle danske retssubjekter - bankerne - idet ECB efter Kommissionens forslag kan beslutte, at en dansk bank skal dreje nøglen om, skriver Christen Sørensen i Information.

Forud for nattens kompromis har EU-landene diskuteret reglerne for banktilsynet i omkring fire måneder. Særligt Frankrig og Tyskland har haft svært ved at blive enige, og under nattens næste 13 timer lange møde er mindst fire timer gået med at bilægge stridighederne mellem de to lande, der udgør de to største økonomier i Europa.

Tyskerne har blandt andet stejlet over udsigten til, at banktilsynet skulle komme til at gælde for alle eurozonens banker, og i den endelige aftale er dette punkt derfor luget ud.

Der er i stedet indgået et kompromis om, at tilsynet kommer til at gælde for de største banker, hvilket i antal svarer til mellem 150 og 200 europæiske banker, oplyser franske embedsmænd ifølge Financial Times.

Det fælles banktilsyn skal først og fremmest genskabe tilliden til de europæiske banker, og skal som udgangspunkt være fuldt funktionsdygtigt 1. april 2014.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.