Der er stor uenighed blandt danske EU-parlamentarikere om regeringens forslag om at give EU-borgere ret til børnepenge fra første arbejdsdag i Danmark. Socialdemokraternes EU-spidskandidat vil stemme for forslaget, selvom han mener, EU-lovgivningen bør laves om.

EU-spidskandidat for Socialdemokraterne Jeppe Kofoed (S) vil stemme for regeringens forslag om at give arbejdstagere fra andre EU-lande ret til børnepenge fra dag ét, når de betaler skat i Danmark. Samtidig lægger han dog ikke skjul på, at han vil kæmpe for, at EU-lovgivningen - som er årsag til regeringens forslag - bliver lavet om.

»Danmark er en retsstat og ikke en bananrepublik, og derfor skal vi administrere i henhold til loven. Men jeg mener, at EU-lovgivningen bør laves om, og det vil jeg kæmpe for til efteråret, når Kommissionen kommer med en revision af lovgivningen på området,« fortæller Jeppe Kofod.

Han understreger, at han er »entydig tilhænger af princippet om fri bevægelighed« og påpeger, at han mener, det derimod handler om, hvilken adgang EU-borgere skal have til sociale ydelser som eksempelvis dagpenge og børnepenge, når man bevæger sig til et andet land.

»Der skal være ret og rimelighed i det. Man må yde, før man kan nyde, og det vil sige, at det er rimeligt at have nogle optjeningsregler i Danmark,« siger han.

Fra Venstres spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget Ulla Tørnæs (V) lyder det, at det er »en rigtig, rigtig dårlig idé« at afskaffe optjeningspligten.

»Jeg er meget bekymret for, om det vil bidrage til en mere udbredt EU-skepsis blandt danskerne. For mig handler det om, at der skal være en balance mellem adgangen til velfærdsydelser og den fri bevægelighed,« siger hun.

Ulla Tørnæs mener samtidig, at regeringen har valgt at »lægge sig fladt ned« for EU-Kommissionen:

»Det hænger sikkert sammen med, at de nuværende regeringspartier var imod indførelsen af optjeningsprincippet tilbage i 2010,« siger hun.

Men medlem af Europa-Parlamentet Margrete Auken (SF) understreger, at retstilstanden er klar: Man må ikke diskriminere på tværs af landegrænser, når man tager job i andre EU-lande.

»De mennesker, der kommer her og arbejder, har samme rettigheder og pligter som danskerne, og det skal vi selvfølgelig anerkende og oven i købet være glade for,« siger Margrete Auken.

Mandag kom det frem, at regeringen ikke har flertal for at ændre på lovgivningen på trods af, at Kommissionen for Beskæftigelse og Sociale Anliggender allerede sidste år beordrede den danske regering til at ændre reglerne for optjeningspligt, fordi arbejdstagere fra andre EU-lande skal vente to år på at kunne modtage børnepenge.

Hvis Danmark ikke ændrer de nuværende regler, kan sagen ende for en EU-domstol.