Henriette Kjærs mand Erik Skov Pedersen lægger i dag sag an mod B.T.s ledelse efter den grove bagvaskelsesparagraf, der kan give fængsel i op til to år.

Erik Skov Pedersen hævder, at B.T. har viderebragt grove og uretmæssige anklager mod bedre vidende.

Det skete ifølge Erik Skov Pedersen, da B.T. i sidste uge bragte historien om, at Erik Skov Pedersens mor, Yvonne Gerda Pedersen, beskyldte parret for at have forfalsket hendes underskrift for at optage et lån.Erik Skov siger, at gældsbrevet var bevidnet som ægte af to bankansatte, hvilket også fremgik af artiklerne i B.T.

På den baggrund mener Erik Skov Pedersen, at B.T. må have vidst, at anklagerne var falske. Han har tidligere over for B.T. hævdet, at hans 72-årige mor er senil, og derfor ikke kan huske, at hun skrev under på gældsbeviset.Udsigten til et sagsanlæg ryster ikke B.T.s ledelse. 
 
- Det er et træk, som er 100 procent forventet. Jeg har ikke modtaget et sagsanlæg endnu, men kun hørt at de vil lægge sag an. Som altid med de to er retorikken rabiat, men belært af erfaringer fra sidste gang, parret ville lægge sag an mod B.T., må vi vente og se, om de har penge til at betale deres advokat. Alt hvad vi har skrevet i forhold til det, Yvonne Gerda Pedersen siger, det er der dokumentation for. Jeg kan også godt love, at vi rent journalistisk ikke er færdige med parret, siger chefredaktør Peter Brüchmann.
 
Erik Skov Pedersen og Henriette Kjær forsøgte også i 2010 at lægge sag an mod B.T. i forbindelse med en historie om parrets boliglån. Sagen blev dog aldrig til noget, fordi parret ikke havde penge til at betale deres advokat.

Den aktuelle sag drejer sig om et lån på 200.000, Erik Skov Pedersen optog i 2005 af et arkitektfirma i Vejen. Yvonne Gerda Pedersen har angiveligt skrevet under som såkaldt selvskyldnerkautionist. Det betyder, at hun hæfter for gælden, hvis Erik Skov Pedersen ikke kan eller vil betale lånet tilbage.

Som B.T. skrev 13. januar er gældsbrevet behæftet af to vitterlighedsvidner fra Danske Banks filial i Gentofte.

Anders Klinkby Madsen, som er pressechef i Danske Bank, sagde, at lånedokumentet ikke er udfærdiget af banken.

- Nej, det er et privat dokument, vi ikke har udarbejdet, og som vi ikke opbevarer. Det er sådan set ikke en sag, Danske Bank har noget med at gøre, udover at bankens medarbejdere har ydet en service, sagde Anders Klinkby Madsen men oplyste, at banken naturligvis vil bistå politiet i efterforskningen af sagen. 

Lånet på 200.000 er i dag steget til 221.701 kr.