Løn er en privatsag for mange. Selv i Folketinget vil hovedparten af partier helst være fri for at diskutere den sag – altså udsigten til en lønforhøjelse til dem selv – i folketingssalen.

Men det slipper de ikke for. Enhedslisten vil med en række beslutningsforslag om at skære i ministrenes pensionsvilkår tvinge SF, Socialdemokraterne, de Radikale, Venstre og de Konservative ned i salen inden et folketingsvalg for at stå på mål for, at politikerne formentlig kan se frem til en løn­forhøjelse, når den såkaldte Vederlagskommission kommer med sine anbefalinger. Det skriver Berlingske.

Samtidig er Enhedslisten, LA og DF parat til at tage retten til ministerpension fra de politikere, der har siddet kortest tid i denne valgperiode, ved at forlænge optjeningsperioden fra et til to år. Det ville i givet fald betyde, at blandt andet tidligere ministre som Annette Vilhelmsen (SF), Ole Sohn (SF) Thor Möger Pedersen (tidligere SF), Holger K. Nielsen (SF) og Mette Gjerskov (S) ville miste deres ret til at få ministerpension.

»Det er vigtigt, at folketinget tager stilling til og signalerer, at de ikke vil forgylde sig selv i en krisetid, hvor andre folk holder for,« siger Pernille Skipper (EL), retsordfører for Enhedslisten­.

Hun betegner det som et kæmpe problem, at der er nedsat en vederlagskommission, som et flertal i Folketinget har lovet at støtte, uanset hvad de kommer frem til.

»Risikoen er, at der bliver givet endnu højere løn og pensioner til folketingets politikere,« siger Pernille Skipper, som i stedet ønsker at gå den modsatte vej.

Derfor har Enhedslisten stillet en række beslutningsforslag, som blandt andet vil betyde, at politikerne først kan modtage politiker­pension fra folkepensionsalderen ligesom alle andre mennesker. Desuden mener Pernille Skipper, at man fremover skal have været minister i to år for at være berettiget til ministerpension. Forslag, som både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance bakker op om.

»Vi er helt enige. Og især nu, hvor der har været en udskiftning af ministre, så man tror, det er løgn, vil det være godt, at man skal have siddet på posten i to år for at få ministerpension,« siger Pia Kjærsgaard (DF), værdiord­fører for Dansk Folkeparti.

Både hun og Liberal Alliance deler Enhedslistens ønske om, at politikerne ikke i fremtiden skal kunne få pension allerede fra efterlønsalderen, men ligestilles med andre mennesker.

»Vi synes ikke, at der skal være en særlig pensionsalder for politikere. Den skal følge befolkningens,« siger Simon Emil Ammitzbøll (LA), mens Pernille Skipper betegner det som »krænkende for folks retfærdighedsfølelse«, når politikerne med den ene hånd fjerner efterlønnen og hæver pensionsalderen og med den anden fastholder, at de selv skal have lov til at forlade arbejdsmarkedet ­tidligere end alle andre.

Også når det gælder størrelsen af ministrenes pension, er Pernille Skipper klar med sparekniven­.

»Ministerpensionen er urimelig høj. Vi er ikke i gang med at tage brødet ud af munden på nogen, men det er vigtigt at udvise en lille smule mådehold,« mener Pernille Skipper, som blandt andet vil fjerne det øverste løntrin for ministre, så den maksimale pension bliver på cirka 230.000 kroner om året mod godt 276.000 i dag.

»Vi er enige i, at pensioner og eftervederlag er for flotte. Men vi synes, at lønningerne til folketingspolitikere er for lave. Så vi vil tage en pose penge fra det første sted og bruge dem på at hæve lønnen for politikerne, mens de rent faktisk arbejder for den,« siger Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance.

Men her ophører enigheden mellem de tre partier. Hverken Enhedslisten eller DF vil hæve folketingspolitikernes løn.

»Jeg synes faktisk, vi er rimeligt lønnet. I en tid, hvor der vitterlig bliver skåret ned, så synes jeg, det er et helt håbløst forslag,« siger Pia Kjærsgaard.

Hun klandrer flertallet i folketinget for at skubbe ansvaret fra sig, når de på forhånd har besluttet, at vedtage Vederlagskommissionens anbefalinger, som skal ligge klar inden udgangen af 2015. Men udsigten til, at politikere og ministres løn- og pensionsvilkår kommer til debat i folketingssalen, får ikke Socialdemokraternes gruppeformand til at ændre holdning.

»Vi har besluttet at vedtage Vederlagskommissionens forslag, og de skal have lov at arbejde i fred. Så jeg har ikke yderligere kommentarer til emnet,« siger Leif Lahn (S).