Når de andre partier på venstrefløjen fører borgerlig politik, så må Enhedslistens mål være at få mere end halvdelen af danskernes stemmer. Og partiet kan sagtens favne bredere, siger medlem af partiets hovedbestyrelse.

Et parti, der er bange for at blive for stort, er bange for sin egen skygge. Og det skal Enhedslisten ikke være. Enhedslisten skal favne endnu bredere og have mere parlamentarisk magt.

Sådan lyder det fra Mikael Hertoft, der er medlem af partiets hovedbestyrelse. Og selv om Mikael Hertoft var medstiller på adskillige ændringsforslag til det nye principprogram, så er han meget tilfreds med det, de har vedtaget på årsmødet lørdag. For det er vejen mod målet.

»Eftersom at hverken Socialdemokratiet eller SF fører socialdemokratisk eller socialistisk politik og forsvarer arbejderbefolkningen, så vil jeg faktisk mene, at det strategiske mål for Enhedslisten er at få mere end 50 procent af stemmerne,« siger Mikael Hertoft.

» Det er selvfølgelig en stor opgave, som vi ikke lige kan løse i morgen, men det er et mål, vi skal sætte os,« siger han.

Og så mener han også, at Enhedslisten gerne må være et bredt parti, hvis det sker uden at der gives køb på politikken. Der har været nogle røster på talerstolen, der har talt imod det nye principprogram, men ved afstemningen var der tæt på 100 procent opbakning.

»Vi har fået et nyt og mere moderne principprogram. Vi får udryddet de mange misforståelser, vi hele tiden støder på. Det gamle principprogram gjorde, at mange troede, at vi går ind for at afskaffe politiet - det gør vi ikke,« siger Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen (Ø).

Der er nogle af de besøgende partimedlemmer på årsmødet, der har udtrykt bekymring for, om det nye principprogram trækker partiet mod højre og lægger revolutionen i graven. Men det er endnu en misforståelse, der også skal ryddes af vejen, mener hun.

»Revolution for os er grundlæggende forandringer, og det er klart, at det skal ske ad demokratisk vej. Og hvis jeg mente, at det her principprogram var for socialdemokratisk, så ville jeg ikke synes, at det var et rigtig godt program for Enhedslisten. Og der er rigtig mange medlemmer, der lige har stemt for det,« siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Mikael Hertoft har også svært ved at se, at der for alvor skulle være intern modstand mod partiets nye principper.

»Vi har forskellige strømninger, og der er nok nogle, der er mere socialdemokratiske - og nogle, der er mere revolutionære. Men det her program er ikke socialdemokratisk,« siger han.

Johanne Schmidt-Nielsen understreger også, at Enhedslisten aldrig har gået ind for at afskaffe den private ejendomsret. I det nye principprogram er statens overtagelse af ejendom begrænset til produktionsmidler og naturressourcer. Så nu skulle det i hvert fald ikke være til at tage fejl af mere. Militæret får også lov til at blive - dog i en mere begrænset udgave, der kun skal bruges til eksempelvis fredsbevarende FN-missioner.

Søndag skal partiet stemme om en ny folketingskandidatliste. Og den kommer til at indeholde gamle kendinge som Søren Søndergaard og Jette Gottlieb.