Enhedslisten har netop vedtaget et nyt og mere moderne principprogram, der gør op med forældede formuleringer om afskaffelse af politiet og den fælles ejendomsret.

Efter en afstemning på partiets årsmøde i Øksnehallen i København kan Enhedslisten nu fremvise et principprogram, der vil drosle ned på det danske militær, afskaffe Kongehuset og have en ny socialistisk-demokratisk grundlov. Og misforståelser om partiets holdning til revolution og en nedlæggelse af politiet skulle gerne blive mere klart for alle nu.

»Vi har fået et nyt og mere moderne principprogram. Vi får udryddet de mange misforståelser, vi hele tiden støder på. Det gamle principprogram gjorde, at mange troede, at vi går ind for at afskaffe politiet - det gør vi ikke,« siger Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen (Ø).

Der er nogle af de besøgende partimedlemmer på årsmødet, der har udtrykt bekymring for, om det nye principprogram trækker partiet mod højre og lægger revolutionen i graven. Men det er endnu en misforståelse, der også skal ryddes af vejen.

»Revolution for os er grundlæggende forandringer, og det er klart, at det skal ske ad demokratisk vej. Og hvis jeg mente, at det her principprogram var for socialdemokratisk, så ville jeg ikke synes, at det var et rigtig godt program for Enhedslisten. Og der er rigtig mange medlemmer, der lige har stemt for det,« siger Johanne Schmidt-Nielsen umiddelbart efter afstemningen om programmet.

Hun understreger også, at Enhedslisten aldrig har gået ind for at afskaffe den private ejendomsret. I det nye principprogram er statens overtagelse af ejendom begrænset til produktionsmidler og naturressourcer. Så nu skulle det i hvert fald ikke være til at tage fejl af mere. Militæret får også lov til at blive - dog i en mere begrænset udgave, der kun skal bruges til eksempelvis fredsbevarende FN-missioner.