Mens valgtrommerne buldrer på Christiansborg, sender Enhedslisten nu en kraftig advarsel til Mette Frederiksen.

B.T. har afsløret, at 65 personer har begået selvmord, imens de har været indlagt fra 2020 frem til maj 2022. Og det får nu regeringens støtteparti til at kræve hurtig handling fra regeringen, før Mette Frederiksen trykker på valgknappen.

»Mette Frederiksen må love, at der er en politisk aftale på plads, før der udskrives valg. Ellers bliver der tale om et klokkeklart og meget stort løftebrud,« siger psykiatriordfører i Enhedslisten, Pernille Skipper.

»Det vil være et svigt både af mennesker med svære psykiske lidelser, som i forvejen er blevet svigtet i årtier og af de mange børn, unge og familier, der har behov for hjælp i psykiatrien, hvis hun intet gør.«

Psykiatrien har længe haltet. Eksempelvis har B.T. kunnet afsløre, at 17 personer er døde i psykiatrien efter graverende fejl siden 2018.

Derfor er sundhedsminister Magnus Heunicke og Mette Frederiksen kommet under hård beskydning fra stort set alle partier.

Da regeringen blev formet, lavede Socialdemokratiet sammen med Enhedslisten, SF og Radikale Venstre et såkaldt forståelsespapir, hvor en tiårsplan for psykiatrien indgår.

Ordførerne har dog ikke set skyggen af et forhandlingsbord, men er derimod blevet inviteret til 'temamøder'.

Kritikken går især på, at både interesseorganisationer, brugere af psykiatrien og ordførerne alle har meldt sig klar til at forhandle. Det gjorde de allerede i januar, da Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen fremlagde en rapport på området.

»Når vi er indkaldt til de her såkaldte 'temamøder' er det et klart udtryk for, at regeringen ikke har tænkt sig at gøre noget som helst.«

»Og nu er det tredje i rækken af de her møder uden egentlige forhandlinger datofastsat til 9. september. Det er altså over tre år siden forståelsespapirets indgåelse og otte måneder efter det faglige oplæg lå på sundhedsministerens bord.«

»Det er pinligt,« siger Pernille Skipper til B.T.

Enhedslisten medgiver, at en psykiatriplan er et stort arbejde, men siger samtidig, at man i det mindste må kunne få en rammeaftale i hus.

Den skulle lyde således:

  • Sætte klare og konkrete mål for psykiatrien i 2030, for eksempel i forhold til ventetider og afvisninger, selvmordsraten, recovery, den gennemsnitlige levetid og lignende.
  • Fastsætte årstal på gennemførelse af de forskellige dele af planen, men som derefter konkretiseres i udmøntningsaftaler løbende.
  • Og at der til sikring af politisk fokus på tværs af skiftende parlamentariske flertal udpeges et uafhængigt psykiatriråd, der årligt skal følge arbejdet med rammeaftalen og de politiske målsætninger.

Også Venstres Jane Heitmann og konservatives Per Larsen har tidligere sendt en bredside afsted mod sundhedsministeren.

Gennem aktindsigter i landets fem regioner har B.T. kunnet fortælle, at hele 27,9 procent af henvisninger til ungepsykiatrien er blevet afvist i perioden 2021 frem til maj 2022.

I 2013 afviste Region Syddanmark kun ni procent af de henvisninger fra børn og unge, som søgte hjælp i psykiatrien, mens Region Midtjylland på daværende tidspunkt ikke afviste nogle patienter i børne- og ungdomspsykiatrien, fremgår det af et folketingssvar.

Også i voksenpsykiatrien er andelen af afviste henvisninger vokset.

For otte år siden afviste Region Syddanmark og Midtjylland eksempelvis henholdsvis fire og ni procent af henvisningerne. Fra sidste år og frem til maj i år var afvisningerne banket i vejret til hhv. 12,5 og 19,8 procent af henvisningerne.

Formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg Jacob Klærke (SF) er ikke i tvivl om, at de mange afviste henvisninger i psykiatrien skyldes, at kapaciteten er presset. Blandt andet har samtlige regioner oplevet et markant stigende antal patienter de seneste år.

Til kritikken svarer sundhedsminister Magnus Heunicke (S):

»Jeg arbejder efter planen om at levere psykiatriplanen præcis som aftalt i denne valgperiode. Næste skridt er møde med alle partierne, hvor jeg har indkaldt eksperter om at forebygge selvmord i psykiatrien og fastholde vores dygtige personale. Vi skal forpligte hinanden på målsætningen og indarbejde en løbende opfølgning, så planen bliver et reelt løft af psykiatrien 10 år frem.«