Kulturministerium arbejder nu på fjerde måned på at besvare næsten 700 spørgsmål fra Venstre-ordføreren.

En af Venstres mest magtfulde politikere, politisk ordfører Ellen Trane Nørby, har brugt sin position til at presse kulturminister Uffe Elbæk (R) i et forsøg på at sikre statsstøtte til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Et museum hvor hendes egen mor Merete Nørby sidder i bestyrelsen. Det skriver BT tirsdag.

Samme dag Ellen Trane Nørby blev bekendt med, at museet ikke blev godkendt til statsstøtte, truede hun kulturministeren med politiske repressalier, fordi hun følte sig dårligt behandlet. Og siden er hun nærmest gået amok og tæppebombet Kulturministeriet med med i alt 696 spørgsmål om, hvorfor andre museer godt kan få statens støtte.

Det lille museum i Lemvig har dårlig økonomi, har en alt for beskeden samling, lever ikke op til de faglige krav og kunne end ikke formulere ansøgningen om statsstøtte rigtigt. Derfor fik museet den 23. maj nej til at blive statsanerkendt og dermed modtage en årlig støtte på 800.000 kroner

BT har fået aktindsigt i en mail fra Ellen Trane Nørby sendt samme dag direkte til ministeren, hvor hun gør ham opmærksom på, at hun tidligere på året var lovet klar besked om, hvorvidt museet kunne få statsstøtte - uden siden at høre fra kulturminister Uffe Elbæk.

Han havde allerede i januar samme år formelt støttet sine embedsmænd, der under ingen omstændigheder mente, at Lemvig-museet skulle have støtte.

- Jeg må opfatte det som klart tillidsbrud, at du dermed åbenlyst har svaret mig direkte fejlagtigt. Det fordrer bestemt ikke i forhold til tillid når vi taler brevmodel (lovgivning på antipirat-området, red), mediestøtte eller andet fremtidigt samarbejde, skriver hun i en mail til kulturministeren, sendt den 23. maj klokken 17.02.

Ellen Trane Nørby afviser at have presset ministeren i sagen.

- Det her det drejer sig ikke specifikt om Museet for Religiøs Kunst men om museumsloven. Grunden til jeg henvender mig til ministeren, er fordi jeg hører deroppefra, at der er ved at være en afgørelse, og så vil jeg gerne vide, hvad afgørelsen er, ligesom jeg vil for andre museer, siger Ellen Trane Nørby.

Allerede i januar 2012 advarer en topembedsmand i Kulturministeriet Uffe Elbæk om, at det kan give problemer med Ellen Trane Nørby, hvis ministeren følger de faglige anbefalinger og siger nej til at støtte det lille museum i Lemvig. I et notat til kulturminister Uffe Elbæk skriver ministeriets afdelingschef Steen Kyed den 13. januar 2012:

- Jeg er enig i indstillingen (om at museet ikke bør have støtte, red), men vi kommer sikkert til at høre fra Ellen Trane, der kommer fra Lemvig og har fremhævet museet som et eksempel på et museum, der bør statsanerkendes.

Tre uger efter afslaget bad hun 12. juni Folketingets kulturudvalg stille kulturminister Uffe Elbæk (R) i alt 696 spørgsmål om, hvorfor 87 andre danske museer har kunne få statsstøtte.Kulturministeriet arbejder nu på fjerde måned med at besvare de mange spørgsmål fra Venstre-politikeren.

Ellen Trane Nørby forklarer, at de mange spørgsmål ikke har noget at gøre med afslaget til Museet for Religiøs Kunst, men er forberedelse til en ny museumslov.

LÆS MERE OM SAGEN I BTs TIRSDAGSUDGAVE

Misbruger Ellen Trane Nørby sin politiske magt for at få støtte til museet, hvor moren sidder i bestyrelsen?

Deltag i debatten under artiklen