Danmarks nye miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) varslede på sin tiltrædelsesdag et opgør med sin forgængers, Esben Lunde Larsens, aggressive kurs mod ulvens tilstedeværelse på dansk jord.

Mens Esben Lunde Larsen i sin tid som miljø- og fødevareminister har arbejdet for regulering af ulven i Danmark, indhegning af ulve i særlige områder, og gennem EU har arbejdet på at få lempet den europæiske fredning af ulven, lægge Jakob Ellemann-Jensen umiddelbart op til løsninger, hvor mennesket må tilpasse sig ulven og ikke omvendt.

»Om det (løsningen, red.) er en ophævelse af fredningen, det tvivler jeg stærkt på. Om det er bedre indhegning af vores dyr (husdyr, red.), det er nok mere i den retning, vi skal. Og så tror jeg, oplysning er vejen frem her,« sagde Jakob Ellemann-Jensen og tilføjede:

»Nu har jeg fået en udmærket bog om ulve (skrevet , red.) af Sebastian Klein (gave fra den afgående minister Esben Lunde Larsen, red.), som skal gøre mig klogere på ulve. Det, tror jeg, at vi skal blive allesammen, og vi skal blive det i en god og ordentlig tone.«

Så sent som den 19. april udtalte Esben Lunde Larsen, at han allerede var i gang med at undersøge, om ‘vi kan indhegne ulven, så befolkningen i de områder, hvor den i dag færdes, ikke skal være utrygge.’

Samtidig lagde Esben Lunde Larsen op til, at der skal lempes på reglerne, så det bliver lettere at skyde såkaldte problemulve.

»Jeg vil også have smidigere regler for, hvornår man kan skyde en såkaldt problemulv, som er til gene for mennesker og landmænds dyr. Disse nye regler forventer jeg at kunne præsentere inden for de kommende to uger,« sagde han.

Esben Lunde Larsen nåede ikke at fremlægge det nye regelsæt, inden Jakob Ellemann-Jensen ved sin tiltrædelse annoncerede en noget mere omfavnende kurs over for ulven.

»Ulve skal ikke skydes, og den episode med selvtægt, vi har set (nedskydning af en ulv i Ulfborg i Vestjylland, red.), synes jeg er helt frygtelig,« sagde han.

Ellemann tilføjede, at han har forståelse for de mennesker, der er bange for de ulve, de pludselig er blevet naboer med.

»Det er muligt, at det er irrationelt (at være bange for ulve,red), men vi skal tage folks frygt alvorligt, og så skal vi finde en måde, vi kan leve på i samdrægtighed.«