En politiker fra Enhedslisten vil have politikere til at gribe ind over for de danske mediers dækning af Gaza-konflikten, som i al for høj grad styres af ’proisraelske’ journalister, som ’dækker den zionistiske måde at se konflikten på og ikke den palæstinensiske’.

Solveig Munk fra Enhedslisten i Aarhus, som er suppleant til Folketinget for Enhedslisten, er en af de cirka 3.500 danskere, som i skrivende stund har underskrevet en kontroversiel underskriftindsamling, der har til formål at få politikere til at gribe ind over for det, der bliver kaldt en 'farvet' dækning af Gaza-konflikten i de danske medier til fordel for Israel.

Kampagnen er blevet kritiseret fordi, der ikke nævnes et eneste konkret eksempel på, hvordan dækningen er proisraelsk, men alene kritiserer, at journalister som 'Steffen Jensen, Allan Sørensen, Hanne Foighel, Martin Krasnik med flere (som dækker konflikten red.), enten er zionistiske, gift israelsk eller bosat og opvokset i Israel.'

Det hævdes ligeledes, at den danske journaliststand, som dækker Palæstina, 'udelukkende (består) af hebraisk-talende journalister.'

Den tekst, du har skrevet under på, bliver af flere eksperter tolket som, at korrespondenter med jødisk baggrund eller relationer ikke kan beskæftige sig med Gaza-konflikten. Er det ikke racistisk at udelukke journalister på baggrund af deres etniske baggrund i stedet for deres kvalifikationer?

- Det er ikke det, der står i papiret, det er ikke, det jeg har skrevet under på, og det er ikke det, der menes med det. Det, der står, er, at vi vil have rettet op på uligheden i mediedækningen, der dækker den zionistiske måde at se konflikten på og ikke den palæstinensiske. Jeg har også læst et sted, at det ud fra teksten bliver tolket, at Martin Krasnik skal fyres. Det står der heller ikke, siger Solveig Munk.

Der står i underskriftindsamlingen, at politikerne skal reagere på ’denne ulighed i dækningen’. Hvordan skal det så forstås?

- Man kunne ansætte nogen med palæstinensisk baggrund og lade dem få en lige så fremtrædende en rolle i medierne som de journalister med israelsk baggrund. Man kunne pålægge afdelingen at dække mere nuanceret. Hvis de pågældende journalister er i stand til det, så er det jo også en mulighed, men signalværdien i, at det udelukkende eller i overvejende grad er journalister med proisraelsk baggrund og tilknytning vil stadig stå tilbage. Det signal kan i sig selv virke krænkende. Særligt krænkende for de som har relationer i Palæstina, og hver dag hører om døde og sårede slægtninge og venner i Gaza. Sådan kan man også tolke underskrifterne, siger Solveig Munk.

Hvis årsagen er, at man mener dækningen er ulige, havde det så ikke været fair over for de pågældende journalister at komme med konkrete eksempler på, hvad de gør forkert i stedet for kun at angribe deres jødiske baggrund eller relationer?

- Nu har jeg tilsluttet mig, men ikke formuleret teksten. Jeg vil medgive, at det havde været godt med eksempler.

- Men er det ikke fuldstændig lige meget, om de er jøder eller ej i forhold til deres kvalifikationer?

- Det vigtigste budskab er, at dækningen er ensidig. Jeg er blevet klogere ved at gå på Facebook end eksempelvis at se DR2. Men det er også vigtigt at få med, at journalisterne, har israelsk baggrund, fordi man dermed påpeger en ting, der vanskeliggør en nuanceret dækning.

- Jeg tror ikke på, at man kan lave journalistisk arbejde, uden det er præget af ens egne præferencer. Og jeg mener også, at de her journalister skal se sig selv efter i forhold til, om de er i stand til at dække objektivt. Og så er der stadig signalværdien, siger Solveig Munk.

Havde det også været et problem, hvis det havde været palæstinensere, der dækkede konflikten?

- Det er et problem hvis det udelukkende eller i overvejende grad var journalister med palæstinensisk baggrund der i medierne dækkede konflikten, ja. Men det er svært at forestille sig, at det ville gå stille af, ikke?, siger EL-politikeren.