Der må gribes ind over for spredningen af den farlige og resistente svinebakterie MRSA. Det siger Enhedslistens fødevareordfører, efter der har været et udbrud af bakterien på et fynsk plejehjem.

Enhedslistens fødevareordfører, Per Clausen (Ø), kalder sundhedsminister Nick Hækkerup (S) og fødevareminister Dan Jørgensen (S) i samråd om spredningen af den multiresistente og farlige svinebakterie MRSA CC 398. Det sker, netop som Sundhedsstyrelsen har konstateret, at der har været et udbrud af den farlige bakterie på et fynsk plejehjem.

»Vi kan konstatere, at denne her farlige bakterie tilsyneladende er kommet helt ud af kontrol. Vi har set dødsfald, og vi ser, at den også har spredt sig på et plejehjem. Situationen er meget alvorlig,« siger Per Clausen.

Han vil derfor vide, hvad sundhedsministeren og fødevareministeren vil gøre for at stoppe spredningen af MRSA-bakterien.

»Indtil nu har man fra myndighedernes side forholdt sig passivt til, at bakterien er blevet spredt til en meget stor del af den danske svineproduktion. Man har i stedet satset på at stoppe spredningen fra svin til mennesker. Denne taktik har vist sig at være helt utilstrækkelig,« siger Per Clausen.

Han mener, at fødevareministeren »nu må tage skeen i den anden hånd og gribe ind over for spredningen i svineproduktionen«.

Sundhedsstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at MRSA CC 398 har været i udbrud på et fynsk plejehjem.

Ifølge DR Nyheder er to beboere på plejehjemmet blevet smittet med den multiresistente bakterie. Den ene af beboerne døde i april af en lungebetændelse, der ikke kunne behandles med antibiotika, netop fordi svinebakterien er resistent.

»Vi kan oplyse, at otte beboere på plejehjemmet lige nu screenes for MRSA CC398,« siger specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Lotte Bælum til DR Nyheder.

Sundhedsstyrelsen ønsker ifølge DR Nyheder ikke at oplyse om den anden beboers skæbne.

Fire danskere er siden 2012 døde på grund af bakterien, og antallet af danskere, der meldes smittet med MRSA-bakterien, er steget voldsomt de senere år.

Statens Serum Institut fik i 2007 indberetninger om 14 smittede danskere. I 2013 blev bakterien fundet hos 648 danskere.